Carte Blanche
Middle East

 • Bejrút/Bratislava ©Boris Németh

  Pohľadnice k sérii podujatí Bejrút/Bratislava, 3. - 26. 11. 2016

 • Bejrút/Bratislava otvárací večer © Vladimír Šimíček

  Mazen Kerbaj a Omar Mirza počas otvorenia projektu Bejrút/Bratislava, 3. 11. 2016

 • Mazen Kerbaj ©Vladimír Šimíček

  Mazen Kerbaj, hosť otváracieho večera série Bejrút/Bratislava

 • Mazen Kerbaj ©Vladimír Šimíček

  Mazen Kerbaj a jeho improvizácia na trúbke

 • Nikola Richter na BRaKfaste ©Vladimír Šimíček

  Vydavateľka Nikola Richter (Mikrotext) bola hosťom formátu BRaKfast, 10. 11. 2016

 • Stredoeurópske fórum ©Gabriel Kuchta

  Diskusný panel Stredoeurópskeho fóra: Marie-Claude Souaid, Nick Cohen, Jacques Rupnik, Sławomir Sierakowski, Chris Keulemans

 • Marie-Claude Souaid na Stredoeurópskom fóre ©Gabriel Kuchta

  Panelová diskusia V pasci paniky, Stredoeurópske fórum, Divadlo Astorka, 13. 11. 2016

 • Krakatoa Talk Club s Larou Noujaim ©Vladimír Šimíček

  Ľubica Drangová, organizátorka a Lara Noujaim, členka poroty Bratislava Game Jam, 17. 11. 2016

 • Krakatoa Talk Club s Larou Noujaim ©Vladimír Šimíček

  Krakatoa Talk Club s Larou Noujaim

 • Lara Noujaim © Vladimír Šimíček

  Lara Noujaim

 • Mithkal Alzghair na Nu Dance Feste © Gabriel Kuchta

  Mithkal Alzghair: Displacement, Nu Dance Fest, Studio 12, 16. 11. 2016

 • Mithkal Alzghair beim Nu Dance Fest © Gabriel Kuchta

  Choreografia Mithkala Alzghaira Displacement otvárala Nu Dance Fest

 • Mithkal Alzghair: Displacement ©Gabriel Kuchta

  Mithkal Alzghair: Displacement

 • Ary Sarhan, Abdullah Alkafri, Mayar Alexan © Boris Németh

  Ary Sarhan, Abdullah Alkafri, Mayar Alexan pred koncertom v obývačke, 22. 11. 2016

 • Living Room Concert: Ary Sarhan ©Boris Németh

  Living Room Concert: Ary Sarhan

 • Living Room Concert: Ary Sarhan ©Boris Németh

  Keď sa obývačka stane koncertnou sálou

 • Abdullah Alkafri ©Boris Németh

  Abdullah Alkafri v rozhovore s Omarom Mirzom o nezávislej kultúre v Sýrii, 23. 11. 2016

 • Mayar Alexan a Ary Sarhan ©Boris Németh

  Mayar Alexan a Ary Sarhan na prednáške Abdullaha Alkafriho

 • Workshop s Abdullahom Alkafrim ©Boris Németh

  Workshop Outside the Box s Abdullahom Alkafrim

 • Libanonské menu ©Boris Németh

  Rozlúčka s projektom Bejrút/Bratislava s libanonskými špecialitami

 • Sharif Sehnaoui, Chris Corsano ©Gabriel Kuchta

  Sharif Sehnaoui, Chris Corsano, Next Festival of Advanced Music, 26. 11. 2016

 • Sharif Sehnaoui na Next Festivale ©Gabriel Kuchta

  Sharif Sehnaoui na Next Festivale

 • Next Festival of Advanced Music ©Gabriel Kuchta

  Vypredaná sála A4 počas koncertu Sharifa Sehnaouiho, Chrisa Corsana a Tonyho Elieha

 • Mayar Alexan ©Tatiana Takáčová

  Mayar Alexan (SY) absolvoval dvojmesačný rezidenčný pobyt v Košice v rámci Košice Artist in Residence

 • Mayar Alexan2 ©Tatiana Takáčová

  Performance Incomplete, 26. 11., Galéria Šopa, Košice (Mayar Alexan, Petra Housková, Juliana Sokolová

Tri Goetheho inštitúty zo severnej Afriky a Blízkeho východu sa na základe pozvania troch Goetheho inštitútov zo strednej a východnej Európy podieľali na tvorbe spoločných kultúrnych programov:
 
Bejrút > Bratislava
Káhira > Vilňus
Ammán > Praha

Svet sa zjednocuje. Udalosti v konkrétnom regióne majú len zriedkavo dopad iba na daný región. V rovnakej miere, ako nám internet sugeruje pocit simultánnosti, uvedomujeme si výrazné politické, hospodárske a kultúrne zmeny spoza hraníc. Nové, neočakávané konfrontácie s fenoménmi globalizácie nezostávajú bez následkov. Hospodárska a finančná kríza ako aj zmena totalitného režimu a vojny v bezprostrednom okolí umožňuje nárast migrácie do Európy. Tým sa zintenzívňujú aj kontrolné, nacionalistické a populistické tendencie. Antieurópske a etnocentrické hnutia a strany nezažívajú len politické a inštitučné víťazstvá v krajinách, ale dokážu okrem toho dominovať aj prostredníctvom podnecovania strachu v politicko-mediálnej sfére.  
 
Pri obrane otvorenej a demokratickej spoločnosti sa musia tieto obranné reakcie všetkých krajín prekonávať prostredníctvom osobného stretávania sa ľudí. Vyžadujú sa však nové formy podujatí a spojenectiev, lebo v nich spočíva deficit pozitívnych okamihov kultúrnej rôznorodosti.
 
Pre Goetheho inštitút ako kultúrnu inštitúciu s medzinárodnou účasťou sa tak rodí nová výzva, aby sa kultúrna práca nerealizovala prevažne len v bilaterálnom kontexte, ale vytvárali sa multipolárne prístupy k svetu a vnímaniu skutočností. Tri inštitúty zo strednej a východnej Európy – vo Vilňuse, Bratislave a Prahe – už splnomocnili partnerské inštitúty v regiónoch severnej Afriky/Blízkeho východu – v Káhire, Bejrúte a Ammáne – a zároveň ich poverili, aby sa v stanovenom termíne spolupodieľali na miestnom programe a aktivity presunuli aj do strednej a východnej Európy: Káhira sa vymení s Vilňusom, Bejrút sa dohodne s Bratislavou a Ammán pripraví program v Prahe.
 
Krátkodobá prítomnosť troch arabských Goetheho inštitútov v centre Európy vytvára tvorivé trhliny medzi dôveryhodným a neznámym. Umelci a aktivisti z arabských regiónov sa stávajú vedúcimi aktérmi kultúrnej modifikácie tohto procesu. Tak vzniká priestor pre osobné stretnutia, porozumenie a odbúranie obáv. Tak z mesta do mesta transferovaný program Goetheho inštitútu garantuje bezprostredný, nefiltrovaný a expandujúci pohľad do diania v arabskom kultúrnom priestore a má za úlohu ukázať, ako pevne je s ním Európa spojená.  

Súvisiace články