PremenaVR
Tematický priestor

Ponorte sa do sveta Franza Kafku

PremenaVR zvnútra

Krátky film o projekte PremenaVR. Režisér Mika Johnson rozpráva o vzniku a uskutočnení tohto jedinečného projektu Goethe-inšitútu.

K téme