Ďalšie informácie

Dobrý začiatok: Časti skúšky

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 sa skladá z častí: Čítanie, Počúvanie, Písanie a Hovorenie (ústna skupinová skúška)
Skúška sa na celom svete vykonáva a hodnotí rovnako.
 

Čítanie

Prečítaš napríklad krátke poznámky, inzeráty, opisy osôb, jednoduché listy alebo krátke novinové články a vypracuješ k nim úlohy.

Doba trvania: 20 minút

Písanie

Napíšeš odpoveď na email, list, inzerát a podobne.

Doba trvania: 20 minút

Počúvanie

Vypočuješ si krátke rozhovory o bežných veciach, telefonické správy, informácie z rozhlasu a podobne a vypracuješ k nim rozličné úlohy.

Doba trvania: cca 20 minút

Hovorenie

Predstavíš sa, budeš klásť otázky o každodenných veciach a zodpovieš jednoduché otázky. Okrem toho vyslovíš prosbu a zareaguješ na svojho partnera či partnerku v rozhovore v situáciach, ktoré sú ti známe.

Doba trvania: 15 minút

Predpoklady

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 je skúška z nemeckého jazyka pre deti a mládež vo veku od 10 do 16 rokov.

Skúšky Goetheho inštitútu sú k dispozícii pre všetkých záujemcov a možno ich absolvovať nezávisle od dosiahnutia minimálneho veku a nezávisle od toho, či ste nemeckým štátnym občanom.
  • Na skúšku Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 sa odporúča vek nad 10 rokov
  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 predpokladá jazykové znalosti na prvom stupni šesťstupňovej kompetenčnej stupnice Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykove znalosti (SERR).
  • Na dosiahnutie tohto stupňa je potrebné – v závislosti od predchádzajúcich znalostí – absolvovať 80 až 200 45-minútových vyučovacích hodín.