Deutschlehrer*innentag 2024

Deutschlehrer*innentag 2024 © Nadácia Volkswagen Slovakia

Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov sme si aj tento rok ako špeciálny darček pripravili pre Vás podujatie s názvom Deutschlehrer*innentag – Mit Innovationstechniken zu mehr Interaktion. Deň špeciálne určený pre učiteľov a učiteľky nemčiny, ako aj  pre študentov a študentky učiteľstva, ktorí sa chcú výučbe nemčine v budúcnosti venovať. Čaká Vás deň plný zaujímavých prednášok a interaktívnych workshopov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach!

Poznačte si do kalendára 26.3.2024 v čase 9:30 – 16:00.

Prihlásiť sa môžete od 21.2. do 20.3.2024.

Vstup je zdarma.

Tešíme sa na Vás!


Diese Veranstaltung ist ein Bestandteil des Projektes:

Deutschlehrer*innentag

  • Deutschlehrer*innentag © Goethe-Institut

  • Deutschlehrer*innentag © Goethe-Institut

  • Deutschlehrer*innentag © Goethe-Institut

  • Deutschlehrer*innentag © Goethe-Institut

  • Deutschlehrer*innentag © Goethe-Institut

Organizátori

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici © © Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Štátna vedecká knižnica v Košiciach © © Štátna vedecká knižnica v Košiciach Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Goethe-Institut Slovensko © © Goethe-Institut Goethe-Institut Slovensko
Nadácia Volkswagen Slovakia © © Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia Volkswagen Slovakia

Partneri a podporovatelia

Katedra germanistiky Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici © ©  Katedra germanistiky Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici Katedra germanistiky Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava © © Deutsche Botschaft Pressburg Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na FiF UK
Katedra nemeckého jazyka a literatúry na PdF UK v Bratislave © © Katedra nemeckého jazyka a literatúry na PdF UK v Bratislave Katedra nemeckého jazyka a literatúry na PdF UK v Bratislave
Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach © © Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach