diskusia PERSPECTIVES Talk #2: Feminizmus a rodová rovnosť v strednej Európe

Feminizmus a rodová rovnosť v strednej Európe © Tania Kostyk

Štv , 06.06.2024

18:00

Knižnica

Perspektívy aktivistických hnutí regiónu

Aké sú primárne výzvy a potreby týkajúce sa rodovej rovnosti a práv žien v strednej Európe? Ako sa líšia v závislosti od miestneho kontextu a ktoré spoločné témy nás spájajú na európskej úrovni?  Môžu aktivistky a aktivisti v strednej Európe a komunitné médiá prispieť novými perspektívami rodovej rovnosti, ktoré sa odlišujú od západoeurópskeho hlavného prúdu? Spájaním aktivistických hnutí, ktoré budujú intersekcionálne komunity v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a Slovensku, sa spoločne pokúsime zodpovedať tieto otázky, podporiť vznik kultúrnych väzieb a presadzovať cezhraničnú solidaritu.

Podujatie spoluorganizujú Goethe-Institut a Lazy Women, v spolupráci s Českým centrom a Poľským inštitútom. 

Program:
Úvodné slovo: Markus Huber, riaditeľ Goethe-Institut v Bratislave
Hlavný referát: Zsofi Borsi, zakladateľka hnutia Lazy Women
Panelová diskusia s: DUMA, Pluskolektiv+, Collective LIGHT* a Lazy Women

Lazy Women je intersekcionálna feministická mediálna platforma a otvorená komunita s viac ako 80 členmi a členkami v celej Európe a strednej Ázii. Lazy Women vznikli v Budapešti a konfrontujú bežné predstavy o rodových stereotypoch, ženskosti a kultúre produktivity. Sloganom “Osobné je politické” zosilňujú Lazy Women marginalizované hlasy a príbehy, ktoré sú v hlavnom prúde “západného” feministického diskurzu často nedostatočne zastúpené. Publikujú články a umelecké diela vytvorené dobrovoľníctvom na svojej webovej stránke, v komunitných podcastoch a mesačných novinách. Okrem digitálnej oblasti Lazy Women organizujú stretnutia, rozhovory a workshopy v Budapešti, Viedni, Paríži a inde.

DUMA je časopis, ktorý vydáva dobrovoľníctvo. Hlavnou myšlienkou je inkluzivita a vytvorenie takéhoto priestoru v poľskej tlači. Myšlienka vznikla v marci 2021 - pôvodne mal byť časopis alternatívou k oslavám Pride mesiaca na uliciach a spôsobom, ako tento špeciálny čas oslavovať z pohodlia domova. Po veľkom úspechu prvého čísla sa DUMA rozhodla začať pravidelne publikovať. Časopis je zameraný predovšetkým na queer ľudí a ľudí zo všetkých menšín a ich spojencov, a obsahuje širokú škálu článkov o sociálnych témach, kultúre, umení a zábave.

Pluskolektiv+: S pôsobiskami v Brne a Prahe poskytuje Pluskolektiv+ bezpečný priestor pre LGBTQIA+ komunitu a víta všetkých jednotlivcov a jednotlivkyne, ktorí sa cítia marginalizovaní alebo sa chcú spájať. Založila ju skupina queer priateľov v roku 2022 a organizuje rôzne aktivity vrátane queer krúžkov, filmových premietaní, prednášok, večierkov a demonštrácií, ktoré podporujú solidaritu a posilnenie českej queer scény. Prostredníctvom fyzických a online stretnutí podporujú sebavyjadrenie a inkluzívny dialóg. Do budúcnosti si Pluskolektiv+ kladie za cieľ rozširovať queer vzdelávanie, spúšťať sociálne iniciatívy a presadzovať queer feministickú revolúciu.

Collective LIGHT*:
LIGHT*, založený v roku 2019, je prevažne študentské queer združenie na Univerzite Komenského so sídlom v Bratislave. Jeho poslaním je vytvárať bezpečnejší priestor pre queer študentstvo a priestor pre queer politiku a emancipáciu prostredníctvom komunitných aktivít, ale aj občianskej participácie na univerzite a v širšej spoločnosti, s dôrazom na hodnoty demokracie, solidarity a antiautoritárstva. Pravidelne organizuje komunitné stretnutia a workshopy na rôzne témy pre queer ľudí a ich spojencov. Okrem toho LIGHT* pravidelne organizuje demonštrácie a solidárne akcie. Ich prístup je intersekcionálny, čo znamená, že sociálne problémy vnímajú ako vzájomne prepojené, a preto je boj za práva queer ľudí neoddeliteľný od iných bojov za emancipáciu.

Na podujatie sa treba prihlásiť, prosíme o registráciu:
https://www.eventbrite.com/e/perspectives-talk2-feminism-and-gender-equality-in-central-europe-tickets-905971714787?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

PERSPECTIVES Talk #2 sa koná v rámci projektu www.perspectives-media.eu.

 

Späť