คลังภาพยนตร์

คลังภาพยนตร์ของเรามีบริการภาพยนตร์ในรูปแบบดีวีดีกว่า 150 เรื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับหอภาพยนตร์ ชมรมภาพยนตร์ เทศกาลภาพยนตร์ สถาบันวัฒนธรรมและการศึกษาได้นำไปฉายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

การประกวด/แข่งขัน

เปิดรับสมัครให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจรรมเวิร์กช็อป การพำนักในต่างประเทศ และการทัศนศึกษาของสถาบันเกอเธ่