พันธมิตรและการสนับสนุน

Goethe-Institut Partners and Sponsors Photo: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

การเกิดขึ้นของโครงการใหญ่ๆ ทุกวันนี้ล้วนขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากปัจเจกบุคคลและองค์กรมากกว่าสมัยก่อน ด้วยความช่วยเหลือเพิ่มเติมเหล่านี้จากผู้สนับสนุนที่เป็นทั้งมูลนิธิหรือเอกชนนั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถดำเนินโครงการดีๆ เพื่อสนับสนุนความเข้าใจระหว่างประเทศและรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

คุณสามารถสนับสนุนงานของเราได้ในฐานะสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุน ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการสนับสนุนแผนกภาษาในด้านการเผยแพร่ภาษาเยอรมันผ่านโครงการอบรมและแลกเปลี่ยน หรือสนับสนุนแผนกวัฒนธรรมในด้านดนตรี การแสดง และทัศนศิลป์ในด้านการสร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรม คุณสามารถติดต่อเราได้ มาร่วมมือกับเราเพื่อเข้าถึงกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย และสร้างรากฐานสำหรับความสัมพันธ์อันดีที่ยาวนาน

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย