โครงการต่างๆ

URBAN MEDIA ART ACADEMY BANGKOK ©Ronaldas Buozis

Urban Media Art Academy Bangkok

Emotional Transitions: งานเสวนาและการนำเสนอโครงการ
 
19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00-17.00 น.

ที่ ACMEN Ekamai Complex (ในงาน Bangkok Design Festival)
 

Science Film Festival 2018

Science Film Festival

บัดนี้ เราได้ปิดรับภาพยนตร์เพื่อร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในปีนี้ได้มีผู้ส่งภาพยตร์เข้าประกวดถึง 278 เรื่อง จาก 24 ประเทศขอขอบคุณผู้สร้างภาพยนตร์และผู้ผลิตทุกท่านที่ได้ส่งภาพยนตร์เข้าประกวดและร่วมงานในครั้งนี้ การประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้

IKAT/eCut

เป็นโครงการที่จัดตั้งโดยสถาบันเกอเธ่ เพื่อดำเนินงานสำรวจอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของงานสิ่งทอในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์