โครงการต่างๆ

IFLA World Congress 2018

องค์กรสหพันธ์ระหว่างประเทศทางด้านห้องสมุด (IFLA) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมครบรอบ 84 ปีห้องสมุดและสารสนเทศระดับโลก และ งานจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในปี 2018 สถาบันเกอเธ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นตัวแทนสถาบันห้องสมุดในเยอรมนี
 

Social Translating

Social Translating

โครงการ Merck Social Translating ทดลองใช้เครื่องมือทางโซเชียลแบบใหม่เพื่อการแปลงานวรรณกรรม นักแปลสิบท่านจากทวีปเอเชียแปลนิยายภาษาเยอรมันเรื่องเดียวกันเป็นภาษาของแต่ละประเทศ ประชุมพบกันในห้องพูดคุยดิจิตอลที่จัดทำขึ้นมาเฉพาะกลุ่มและผลิตผลงานแปลผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น รวมถึงปรึกษาหารือกับนักเขียนอย่างใกล้ชิดบนแพลตฟอร์มนี้

Science Film Festival 2018

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

บัดนี้ เราได้ปิดรับภาพยนตร์เพื่อร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในปีนี้ได้มีผู้ส่งภาพยตร์เข้าประกวดถึง 278 เรื่อง จาก 24 ประเทศขอขอบคุณผู้สร้างภาพยนตร์และผู้ผลิตทุกท่านที่ได้ส่งภาพยนตร์เข้าประกวดและร่วมงานในครั้งนี้ การประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้

IKAT/eCut

เป็นโครงการที่จัดตั้งโดยสถาบันเกอเธ่ เพื่อดำเนินงานสำรวจอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของงานสิ่งทอในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์