โครงการต่างๆ

URBAN MEDIA ART ACADEMY BANGKOK ©Ronaldas Buozis

Urban Media Art Academy Bangkok

Emotional Transitions: งานเสวนาและการนำเสนอโครงการ
 
19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00-17.00 น.

ที่ ACMEN Ekamai Complex (ในงาน Bangkok Design Festival)
 

Science Film Festival

ในปีพ.ศ. 2560 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในนานาประเทศทั่วโลกทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  เชิญชวนให้ผู้ชมเพลิดเพลินกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์นานาชาติที่ดีที่สุด และสำรวจหัวข้อประจำปีนี้ 'ยุคแห่งมนุษยชาติ'

IKAT/eCut

เป็นโครงการที่จัดตั้งโดยสถาบันเกอเธ่ เพื่อดำเนินงานสำรวจอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของงานสิ่งทอในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์