โครงการต่างๆ

IFLA World Congress 2018

องค์กรสหพันธ์ระหว่างประเทศทางด้านห้องสมุด (IFLA) เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมครบรอบ 84 ปีห้องสมุดและสารสนเทศระดับโลก และ งานจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในปี 2018 สถาบันเกอเธ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นตัวแทนสถาบันห้องสมุดในเยอรมนี
 

Social Translating

Social Translating

โครงการ Merck Social Translating ทดลองใช้เครื่องมือทางโซเชียลแบบใหม่เพื่อการแปลงานวรรณกรรม นักแปลสิบท่านจากทวีปเอเชียแปลนิยายภาษาเยอรมันเรื่องเดียวกันเป็นภาษาของแต่ละประเทศ ประชุมพบกันในห้องพูดคุยดิจิตอลที่จัดทำขึ้นมาเฉพาะกลุ่มและผลิตผลงานแปลผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น รวมถึงปรึกษาหารือกับนักเขียนอย่างใกล้ชิดบนแพลตฟอร์มนี้

Science Film Festival 2018

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเพลิดเพลินไปกับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมระดับนานาชาติและเปิดโลกกว้างไปกับหัวข้อหลักในปีนี้ “การปฏิวัติด้านอาหาร” ในปี พ.ศ. 2561 นี้ เทศกาลจะถูกจัดขึ้นในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2561

IKAT/eCut

เป็นโครงการที่จัดตั้งโดยสถาบันเกอเธ่ เพื่อดำเนินงานสำรวจอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของงานสิ่งทอในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์