ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

สังคมและวัฒนธรรม

Papier in Motion © Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond

Paper in Motion

นิทรรศการ Paper in Motion จัดแสดงผลงานของนิสิตคอมดีชั้นปีที่ 1 จากรายวิชา Materials and Processes in Drawing and Making ที่ร่วมกันถ่ายทอดงานศิลปะนามธรรมในรูปแบบไคเนติก โมบาย (ผลงานศิลปะเครื่องแขวนที่เคลื่อนไหวด้วยพลังลม และความสมดุลของโครงสร้าง)

Collecting Entanglements and Embodied Histories © Goethe-Institut Jakarta

Collecting Entanglements and Embodied Histories

การเสวนาระหว่างหอศิลปะเเห่งชาติ ประเทศอินโดนีเชีย พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม  หอศิลป์เเห่งชาติ (เบอร์ลิน)เเละพิพิธภัณฑ์ศิลปะสิงคโปร์  ริเริ่มโครงการโดยสถาบันเกอเธ่

บทความอื่นๆ

หัวข้อที่น่าสนใจ

ReThink Urban Spaces – RTUS © Goethe-Institut Thailand

ReThinkUrbanSpaces– RTUS

ReThink Urban Spaces - RTUS (ริทัศน์) เป็นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาชุมชนเมือง เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการศักยภาพของเยาวชนไทยในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาพื้นที่เมือง

Goethe liest! © สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

Goethe liest!
อ่านอะไรไหนเล่าซิ

#GoetheLiest เป็นโปรเจ็กต์ที่เกิดจากห้องสมุดสถาบันเกอเธ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เรานำเสนอคลิปวีดิโอซีรีส์ แนะนำหนังสือเยอรมันที่จะน่าสนใจสำหรับทั้งในประเทศและในภูมิภาค ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถชมคลิปได้ง่ายๆ ผ่านหน้าจอโทรศัพท์

Science Film Festival © i Stock

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

เป็นการเฉลิมฉลองการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลางและลาตินอเมริกา ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่นซึ่งช่วยส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และช่วยกระตุ้นการตระหนักถึงประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านทางภาพยนตร์นานาชาติ ที่มาพร้อมกับกิจกรรมด้านการศึกษา

บริการ

การใช้ชีวิตในเยอรมนี © Goethe-Institut Thailand

การใช้ชีวิตในเยอรมนี