การสอบ

Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C2

ข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฝึกหัดสำหรับผู้พิการหรือมีความต้องการพิเศษ

สถาบันของเรามีแบบฝึกหัดและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบภาษาเยอรมันทุกระดับไว้ให้บริการสำหรับผู้พิการหรือมีความต้องการพิเศษด้วย

มาตรฐานคุณภาพ

ด้วยลูกค้ามากกว่า 230,000 คนต่อปี ประกาศนียบัตรของสถาบันเกอเธ่ได้รับการยกย่องทั่วโลกในฐานะหลักฐานการรับรองทางด้านภาษาที่ได้รับการยอมรับ

ทดสอบภาษาเยอรมันของคุณ

ทดสอบว่าภาษาเยอรมันของคุณ “gut” แค่ไหน อยู่ในระดับต้น ค่อนข้างดีหรือดีมาก แบบทดสอบนี้จะช่วยกำหนดทิศทางการเรียนภาษาเยอรมันของคุณได้

คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลทั่วไปและคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสอบของสถาบันเกอเธ่