ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

เล่าขานเรื่องราวการอพยพย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Curator Project Picture© สถาบันเกอเธ่ ประเทศเกาหลี

บทนำเกี่ยวกับโครงการ

สถาบันเกอเธ่จาก 9 ประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำภัณฑารักษ์จากมองโกเลีย จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไทย อินโดนีเซียและสิงคโปร์ที่มีความสนใจในศิลปะและหัวข้อเรื่องการอพยพย้ายถิ่น มาร่วมงานกันในงานสร้างสรรค์ร่วมกันทางวัฒนธรรมรม โดยมีภัณฑารักษ์ Sunjung Kim และ Nanna Heidenreich เป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษาในโครงการนี้
เมื่อปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ภัณฑารักษ์ทั้งหมดได้มีโอกาสพบปะกันในงานสัมมนาและเวิร์คช็อปที่เกาหลีใต้และเบอร์ลิน เยอรมนี เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของหัวข้องานสำหรับแต่ละประเทศและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับหัวข้องาน แนวทางในการทำงานของภัณฑารักษ์และบทบาทของศิลปะในหัวข้อดังกล่าว
ในปี พ.ศ. 2562 นี้จะมีการจัดนิทรรศการที่เมืองปักกิ่ง อูลานบาตอร์ ฮ่องกงและควางจู โดยรวบรวมเอางานศิลปะจากแต่ละประเทศในหัวข้อดังกล่าวมาจัดแสดง ผลงานศิลปะหลายชิ้นได้รับมอบหมายให้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้โครงการนี้และจะถูกนำมาจัดแสดงสู่สายตาผู้ชมเป็นครั้งแรก โดยนิทรรศการจะจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือจากพันธมิตรจัดงานในแต่ละประเทศ
นิทรรศการจะจัดให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อมูลโครงการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดของเหล่าภัณฑารักษ์ ศิลปินและผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ “การอพยพย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
 


 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดเริ่มต้นของโครงการได้ที่บทความของภัณฑารักษ์ที่ปรึกษาโครงการ Nanna Heidenreich
 


ภัณฑารักษ์


กิจกรรม

11 มิถุนายน - 24 สิงหาคม 2562
Assemblage โครงการวิจัยเรื่องการอพยพย้ายถิ่นเกี่ยวกับประเทศจีน (ปักกิ่ง, จีน)

27 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2562
เทศกาล Ulaanbaatar Media Art Festival 2019 (อูลานบาตอร์, มองโกเลีย)

5 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2562
Migration Continuing (ฮ่องกง)

22 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
Migration Narratives in East and Southeast Asia (ควางจู, เกาหลีใต้)


พันธมิตร ผู้ส่งเสริมและผู้สนับสนุน

Assemblage – โครงการวิจัยเรื่องการอพยพย้ายถิ่นเกี่ยวกับประเทศจีน ภายใต้ความร่วมมือกับ de Art Center

Cуудал-seat ที่ Ulaanbaatar Media Art Festival 2019 จัดภายใต้ความร่วมมือกับ Arts Council of Mongolia

Migration Narratives in East and Southeast Asia จัดโดย Asia Culture Center ภายใต้ความร่วมมือกับ Asia Culture Institute

โครงการของ Meiya Cheng ในมองโกเลีย ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน

Altered-in-Between ได้รับการสนับสนุนทุนด้านการเดินทางจากมูลนิธิ Asia-Europe Foundation (ASEF)

โครงการของ Ayoung Kim ได้รับการสนับสนุนจาก Arts Council Korea