ห้องสมุด
ห้องสมุดออนไลน์

Goethe-Institut Onleihe Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

ห้องสมุดดิจิตอล

ห้องสมุดออนไลน์ให้บริการยืมสื่อดิจิตอล เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเสียงหรือหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะเวลาที่กำหนด

ห้องสมุดออนไลน์เป็นบริการของสถาบันเกอเธ่ที่ให้บริการยืมสื่อดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ หนังสือเสียง หนังสือพิมพ์ และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยสมาชิกสามารถ
ดาวน์โหลดสื่อเหล่านี้มาอ่านได้ในระยะเวลาที่กำหนด

ห้องสมุดออนไลน์ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชม. เมื่อครบกำหนดยืม ระบบจะตัดให้บริการการยืมสื่อรายการนั้นอัตโนมัติโดยที่สมาชิกไม่ต้องนำมาส่งคืน

ผู้ที่พำนักในประเทศไทย และได้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการห้องสมุดออนไลน์

ข้อสังเกต:
เครื่อง Apple และ Linux สามารถใช้สื่อห้องสมุดออนไลน์ได้จำกัด  เครื่อง Kindle ไม่รองรับสื่อของห้องสมุดออนไลน์ ขณะนี้อุปกรณ์ของ Apple จะรองรับเฉพาะ e-Books ในรูปแบบ ePub เท่านั้น ภายใต้กฎหมายการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิตอล (Digital Rights Management-DRM) ทำให้ห้องสมุดไม่สามารถให้บริการสื่อรูปแบบอื่นได้ กรุณาตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ Mac ของท่านสามารถรองรับการใช้งานที่ระบุไว้ได้
สมัครใช้ห้องสมุดออนไลน์ด้วยขั้นตอนง่ายๆ
 1. ลงชื่อเข้าใช้ที่ Mein Goethe.de หากยังไม่มีบัญชีกรุณาสร้างบัญชีกับ Mein Goethe.de ก่อน (การสมัครใช้งาน Mein Goethe.de และห้องสมุดออนไลน์ไม่มีค่าใช้จ่าย)

  หมายเหตุ: เฉพาะผู้ที่พำนักนอกประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเท่านั้นจึงจะสามารถใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ได้ หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน กรุณาติดต่อห้องสมุดใกล้บ้านท่าน
   
 2. เมื่อลงชื่อเข้าใช้ที่ Mein Goethe.de แล้ว ให้ไปยังเมนู "Meine Onleihe" จากนั้นคลิกที่ "Anmelden" แค่นี้ก็สามารถยืมสื่อต่างๆ ในห้องสมุดออนไลน์ได้แล้ว!
ข้อมูลเบื้องต้นทางเทคนิคสำหรับการใช้ห้องสมุดออนไลน์ก่อนลงทะเบียนสมัครใช้ห้องสมุดออนไลน์ กรุณาตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของท่านสามารถรองรับการใช้งานหรือไม่ (เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ MacBook หรือ E-Readers) สำหรับท่านที่ต้องการยืม eAudio ควรมีอินเตอร์เนตบรอดแบนด์ (DSL, Cable)

สื่อแต่ละประเภทต้องการไฟล์ที่รองรับการใช้งานรูปแบบต่างๆ กัน eBooks หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์:
 • ไฟล์ PDF และ/หรือ ePub
 • eAudio หรือ สื่อประเภทเสียงหรือเพลงอิเล็กทรอนิกส์: ไฟล์ WMA
 • eVideo หรือ ดีวีดีอิเล็กทรอนิกส์: ไฟล์ WMA
 • ePaper หรือ หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์/นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์: ไฟล์ PDFสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ควรมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้ระบบ
ปฏิบัติการ: Windows 2000 / XP / Vista / 7
 • Windows Media Player 11 หรือสูงกว่านั้น
 • Adobe Reader X หรือสูงกว่านั้น
 • Adobe Digital Editions 1.7.2 (สามารถลงทะเบียนรับ Adobe ID โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • Internet Explorer 7.0 หรือสูงกว่านั้น
 • Firefox 3.6.0 หรือสูงกว่านั้น
สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS (ใช้งานได้กับ eBooks หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น) ควรมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้
 • Mac OS 10.2.8 - 10.4.2 + Adobe Reader 7.1.0
 • Mac OS 10.4.3 - 10.5.3 + Adobe Reader 8.x (9) 

อุปกรณ์ของ Apple จะรองรับ eBooks หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ในรูป ePub เท่านั้น โดยต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Overdrive Media Console หรือ Bluefire และใส่ Adobe ID จึงจะสามารถอ่าน ePub  บน iPad หรือ iPhone ได้  ขณะนี้อุปกรณ์ของ Apple ยังไม่รองรับการใช้งานกับสื่อประเภทอื่นๆ  ถึงแม้ว่าจะลงโปรแกรม Windows Mediaplayer แล้วก็ตาม

สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux ควรมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้
 • SuSe Linux Enterprise Desktop 10 + Adobe Reader 7.0.9 - 8.x
 • Slackware Linux 10 + Adobe Reader 7.0.9 - 8.x (แนะนำให้ใช้ Adobe Reader 8.1.1)
 • Debian 4.0 Etch + Adobe Reader 7.0.9 - 8.x
 • Ubuntu (รุ่น 8.10 ขึ้นไป) 
สำหรับการใช้งานกับทุกระบบจำเป็นต้องมีโปรแกรม Adobe-PDF-Reader ส่วนโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้อ่านไฟล์ PDF เช่น kpdf ยังไม่สามารถรองรับการใช้งานได้ในขณะนี้ ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของท่านจะรองรับการใช้งาน และขออภัยที่ห้องสมุดออนไลน์ยังไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์กับทุกระบบในขณะนี้