ห้องสมุด
ห้องสมุดออนไลน์

Goethe-Institut Onleihe Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

ห้องสมุดดิจิทัล

ห้องสมุดออนไลน์ให้บริการยืมสื่อดิจิทัล เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเสียงหรือหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะเวลาที่กำหนด

การลงทะเบียน

ห้องสมุดออนไลน์เป็นบริการของสถาบันเกอเธ่ ที่ให้บริการยืมสื่อดิจิตอลไม่ว่าจะเป็น หนังสือ หนังสือเสียง หนังสือพิมพ์ และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยสมาชิกสามารถ
ดาวน์โหลดสื่อเหล่านี้มาอ่านได้ในระยะเวลาที่กำหนด

ห้องสมุดออนไลน์ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชม. เมื่อครบกำหนดยืม ระบบจะตัดให้บริการการยืมสื่อรายการนั้นอัตโนมัติโดยสมาชิกไม่ต้องนำมาส่งคืน

ผู้ที่พำนักในประเทศไทย และได้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการห้องสมุดออนไลน์

ข้อสังเกต:
เครื่อง Apple และ Linux สามารถใช้สื่อห้องสมุดออนไลน์ได้จำกัด  เครื่อง Kindles ไม่รองรับสื่อของห้องสมุดออนไลน์ ขณะนี้อุปกรณ์ของ Apple จะรองรับเฉพาะ e-Books ในรูปแบบ ePub  เท่านั้น ภายใต้กฎหมายการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (Digital Rights Management-DRM) ทำให้ห้องสมุดไม่สามารถให้บริการสื่อรูปแบบอื่นได้ กรุณาตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ Mac ของท่านสามารถรองรับการใช้งานที่ระบุไว้ได้
1. ลงทะเบียนโดยกรอก แบบฟอร์มออนไลน์

2. เมื่อได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งรหัสลงทะเบียนกลับไปทางอีเมล ท่านต้องนำรหัสนี้ไปกรอกเพื่อใช้บริการห้องสมุดออนไลน์

3. นับตั้งแต่กรอกรหัสลงทะเบียนครั้งแรก ท่านจะสามารถใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ได้เป็นเวลา 1 ปี หากต้องการต่ออายุ ท่านต้องกรอกแบบฟอร์มอีกฉบับ จากนั้นจะได้รับรหัสลงทะเบียนใหม่เพื่อนำไปต่ออายุการใช้บริการ

ผู้สนใจใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครได้ที่: แบบฟอร์มออนไลน์
ข้อมูลเบื้องต้นทางเทคนิคสำหรับการใช้ห้องสมุดออนไลน์ก่อนลงทะเบียนสมัครใช้ห้องสมุดออนไลน์ กรุณาตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของท่าน  สามารถรองรับการใช้งานหรือไม่ (เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ McBook หรือ E-Readers) สำหรับท่านที่ต้อง การยืม eAudio ควรมีอินเตอร์เนตบรอดแบนด์ (DSL, Cable)

สื่อแต่ละประเภทต้องการไฟล์ที่รองรับการใช้งานรูปแบบต่างๆกันeBooks หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์:
 • ไฟล์ PDF และ/หรือ ePub
 • eAudio หรือ สื่อประเภทเสียงหรือเพลงอิเล็กทรอนิกส์: ไฟล์ WMA
 • eVideo หรือ ดีวีดีอิเล็กทรอนิกส์: ไฟล์ WMA
 • ePaper หรือ หนังสือพิมพ์อิเลคทรอนิกส์/นิตยสารอิเลคทรอนิกส์: ไฟล์ PDFสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ควรมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้ระบบ
ปฏิบัติการ: Windows 2000 / XP / Vista / 7
 • Windows Media Player 11 หรือสูงกว่านั้น
 • Adobe Reader X หรือสูงกว่านั้น
 • Adobe Digital Editions 1.7.2 (สามารถลงทะเบียนรับ Adobe ID โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • Internet Explorer 7.0 หรือสูงกว่านั้น
 • Firefox 3.6.0 หรือสูงกว่านั้น
สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS (ใช้งานได้กับ eBooks หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น) ควรมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้
 • Mac OS 10.2.8 - 10.4.2 + Adobe Reader 7.1.0
 • Mac OS 10.4.3 - 10.5.3 + Adobe Reader 8.x (9) 

อุปกรณ์ของ Apple จะรองรับ eBooks หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ในรูป ePub เท่านั้น โดยต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Overdrive Media Console หรือ Bluefire และใส่ Adobe ID จึงจะสามารถอ่าน ePub  บน iPad หรือ iPhone ได้  ขณะนี้ อุปกรณ์ของ apple ยังไม่รองรับการใช้งานกับสื่อประเภทอื่นๆ  ถึงแม้ว่าจะลงโปรแกรม Windows Mediaplayer แล้วก็ตาม

สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux ควรมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้
 • SuSe Linux Enterprise Desktop 10 + Adobe Reader 7.0.9 - 8.x
 • Slackware Linux 10 + Adobe Reader 7.0.9 - 8.x(แนะนำให้ใช้ Adobe Reader 8.1.1)
 • Debian 4.0 Etch + Adobe Reader 7.0.9 - 8.x
 • Ubuntu (รุ่น 8.10 ขึ้นไป) 
สำหรับการใช้งานกับทุกระบบจำเป็นต้องมีโปรแกรม Adobe-PDF-Reader ส่วนโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้อ่านไฟล์ PDF เช่น kpdf ยังไม่สามารถรองรับการใช้งานได้ในขณะนี้ ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของท่านจะรองรับการใช้งาน และขออภัยที่ห้องสมุดออนไลน์ยังไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์กับทุกระบบในขณะนี้