หน้าที่และเป้าหมาย

A woman writing with a pen on a glass wall. Photo: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

ในฐานะสถาบันด้านวัฒนธรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่เปิดดำเนินการอยู่ทั่วโลก เรามุ่งหมายให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างเยอรมนี ยุโรปและทั่วโลก หลักการพื้นฐานนี้ทำให้เกิดกรอบความตกลงกับกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี เราเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายด้านวัฒนธรรมและด้านสังคมของเยอรมนีและยุโรปไปทั่วโลก สถาบันเกอเธ่ 158 แห่งใน 98 ประเทศร่วมกับองค์กรพันธมิตรมากมายในการสร้างเครือข่ายระดับโลก กระทรวงการต่างประเทศเยอรมันส่งเสริมการทำงานของเราในระดับองค์กร ในฐานะองค์กรที่จดทะเบียนเป็นสมาคมเราดำเนินการอย่างรับผิดชอบตนเอง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดทางการเมืองและเป็นองค์กรที่ทำงานอย่างอิสระ ประมาณหนึ่งในสามของงบประมาณของเราเป็นผลที่ได้จากการดำเนินการสอนและการจัดสอบภาษาเยอรมัน นอกจากนี้เรายังได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป กระทรวงต่างๆ ของสหพันธ์รัฐ รวมถึงมูลนิธิต่างๆ และผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

 เรามีพันธกิจในการปลูกฝังภาษาเยอรมันในระบบการศึกษาของประเทศอื่นๆ เราสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาเยอรมันระดับคุณภาพและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและรับรองคุณภาพให้กับครูผู้สอนภาษาเยอรมันกว่า 10,000 โรงเรียนทั่วโลก นอกจากนี้เรายังเปิดคอร์สสอนภาษาเยอรมัน ไม่ว่าจะเป็นคอร์สภาษาเยอรมันทั่วไป คอร์สภาษาสำหรับการประกอบอาชีพไปจนถึงเวิร์คช็อปที่พูดถึงความอ่อนไหวด้านสังคมและวัฒนธรรม คอร์สออนไลน์และโปรแกรมเรียนด้วยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรานำเสนอให้กับผู้เรียนภาษาเยอรมัน แต่ละปีมีผู้ลงทะเบียนกว่าครึ่งล้านคนทั่วโลกเพื่อเข้าสอบภาษาเยอรมันที่สถาบันเกอเธ่หรือองค์กรพันธมิตรที่มีความร่วมมือกัน เราสนับสนุนนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากต่างประเทศในเส้นทางสู่เยอรมนีผ่านการจัดการเรียนการสอนและการเผยแพร่ข้อมูลที่กว้างขวางหลากหลาย

 เราเชื่อมั่นในพลังของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ งานกิจกรรมประมาณ 20,000 งานต่อปีที่เราจัดขึ้นเป็นความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงกลุ่มริ่เริ่มจากภาคประชาสังคมในประเทศต่างๆ เรารับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำและสร้างเครือข่ายสร้างสรรค์และสนับสนุนการสร้างเสริมโครงสร้างที่ยั่งยืนในเศรษฐกิจด้านสังคมและงานสร้างสรรค์ อาทิ ผ่านมาตรการการอบรมเสริมศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมหรือผ่านการสร้างความเป็นสากลของผู้ประกอบการด้านงานสร้างสรรค์ โครงการต่างๆ ของเรา ไม่ว่าจะเป็นโครงการการพำนัก ความร่วมมือและการร่วมผลิตช่วยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของนักสร้างสรรค์วัฒนธรรมทั่วโลก เราเปิดพื้นที่ที่ปลอดภัยและเป็นอิสระให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคประชาสังคมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง บทสนทนาอย่างเป็นประชาธิปไตยเราก็มิได้ปล่อยให้หายไปในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เรามุ่งทำงานไปในแนวทางที่ให้คุณค่ากับโครงสร้างสังคมแห่งประชาธิปไตย อันมีเสรีภาพและยึดหลักนิติธรรม

 การเผยแพร่ข้อมูลและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัลที่เรานำเสนอในมากกว่า 60 ภาษาและทางเครือข่ายผ่านห้องสมุด 95 แห่งทำให้สถาบันได้เปิดเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ พื้นที่แห่งการพบปะแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วม เราใช้เทคโนโลยีริเริ่มต่างๆ เราไขว่คว้าโอกาสของการทำให้เป็นดิจิทัลและสะท้อนผลกระทบนั้นที่มีต่อมนุษย์และสังคมอย่างเท่าเทียม เราเปิดโอกาสให้การพบปะแลกเปลี่ยนในโลกกว้างผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางดูงานสำหรับเครือข่ายพันธมิตร การแลกเปลี่ยนเฉพาะด้านระหว่างผู้เชี่ยวชาญ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนและเทศกาลนานาชาติ

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1960 ถือเป็นสถาบันเกอเธ่แห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
หนึ่งในเป้าหมายหลักของเราคือการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทย ประเทศเยอรมนี และสหภาพยุโรปโดยการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและเทศกาลหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในด้านภาพยนตร์ การเต้น ดนตรี การละคร นิทรรศการ วรรณกรรม และการแปล เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมเยอรมันในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังสนับสนุนด้านองค์ความรู้ให้กับนักเรียนในประเทศไทยผ่านการจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์อีกด้วย
 
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยเปิดสอนหลักสูตรภาษาเยอรมันและจัดสอบวัดระดับในทุกระดับชั้น โดยให้บริการทุกวันตลอดทั้งสัปดาห์ สถาบันเกอเธ่ฯ ได้ร่วมงานกับหน่วยงานของภาครัฐ มหาวิทยาลัย และโรงเรียนอย่างใกล้ชิด มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาครูสอนภาษาเยอรมัน รวมไปถึงกิจกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
 
ห้องสมุดของเรามีการตกแต่งอย่างทันสมัยและมีหนังสือมากมายไว้ให้บริการ นอกจากนั้นยังมีเกม ดีวีดี และแท็ปเล็ตที่พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเยอรมนีไว้คอยบริการอีกด้วย