ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)
เก็บประสบการณ์การสอนในประเทศไทยผ่านโครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมันภาพ (คัดเลือกมา): สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ©

โครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน

เก็บประสบการณ์การสอนในประเทศไทย

โครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมันเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้เข้าถึงภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันอย่างใกล้ชิด ที่ไม่อาจจะหาได้ในหนังสือเรียน ผ่านตัวแทนจากประเทศเยอรมนีที่จะมาใช้ชีวิตในระบบโรงเรียนของไทยเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้ตนเอง ในขณะเดียวกันก็เป็นแรงสนับสนุนที่ดีต่อการเรียนภาษาเยอรมันให้แก่นักเรียนไทยอีกด้วย


“DAS” คืออะไร

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกันจัดโครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมันขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากประเทศเยอรมนี สาขาการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือครุศาสตร์มาใช้ชีวิตในประเทศไทยเป็นเวลา 3 เดือน พร้อมรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมันในโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาเยอรมัน กว่า 51 โรง ทั่วทั้งประเทศไทย สำหรับนักศึกษา การเข้าร่วมโครงการฯ นับเป็นโอกาสที่ดีในการสั่งสมประสบการณ์การทำงานด้านการสอนในต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้ช่วยสอนยังสามารถกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจดีดีให้กับผู้เรียนภาษาเยอรมันได้อีกด้วย

ระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย ผู้ช่วยสอนจะได้รับการดูแลจากสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยผ่านงานปฐมนิเทศเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย และจะได้รับการดูแลจากครูสอนภาษาเยอรมันชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน รวมถึงการจัดหาที่พัก และมอบทุน

เป้าหมายของโครงการ

 • เก็บประสบการณ์การด้านการสอน
 • เสริมทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ความสามารถในการบริหารจัดการและการสื่อสาร การทำงานด้วยตัวเองและทำงานเป็นทีม
 • สัมผัสวัฒนธรรม (โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านการเรียน) ของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
 • เรียนรู้ระบบการศึกษาในโรงเรียนนอกเหนือจากทวีปยุโรป


ภารกิจที่โรงเรียน

สำหรับนักเรียนไทย ประเทศเยอรมนีเป็นดินแดนอันไกลโพ้น มีเพียงน้อยครั้งที่พวกเขาจะมีโอกาสได้พบเจอหรือพูดคุยกับคนเยอรมันโดยตรง การได้พบกับครูผู้สอนชาวเยอรมันในคาบเรียนภาษาเป็นสิ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดี
ผู้ช่วยสอนจะช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมเยอรมันในแบบที่ไม่สามารถหาได้ในตำราเรียนที่ไหน ดังนั้นภารกิจหลักๆ ของเหล่าผู้ช่วยสอนก็คือ การส่งมอบความสุขและความสนุกในการเรียนภาษาเยอรมัน รวมถึงการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในประเทศเยอรมนี ผลักดันให้ผู้เรียนกล้าที่จะพูด และสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาให้กับผู้เรียนมากขึ้น

ถ้าระบุหน้าที่ให้ชัดเจน คือ :

 • คอยสังเกตการณ์ในระหว่างการเรียนการสอนภาษาเยอรมันของครูท่านอื่น
 • สอนด้วยตัวเองในบางส่วนของชั่วโมงเรียน (สูงสุด 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยปกติในช่วงชั้นม.4-6)
 • เข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาเยอรมัน
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์ และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร เพิ่มเติมจากชั่วโมงเรียน
 • เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

 


ประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมโครงการ

 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ภาพ (คัดมาบางส่วน): ส่วนตัว
  เอ็มมา มึลเลอร์ และอาจารย์ธันยพร ใคร้วงศ์เรือน
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก


  ฉันคอยสนับสนุนให้นักเรียนของฉันกล้าพูด และช่วยปรับปรุงการออกเสียงของพวกเขา ซึ่งทำให้ทักษะภาษาของชั้นเรียนพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก มันงดงามมากที่ได้เห็นชั่วโมงเรียนมีชีวิตชีวาขึ้น และได้เห็นว่าเราสามารถดึงเอาประเทศเยอรมนี และวัฒนธรรมเยอรมันมาให้เด็กๆได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด
 • โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ภาพ (คัดมาบางส่วน): ส่วนตัว
  มูฮัมเม็ด อาลี โดกาเนย์ และอาจารย์พิชามญชุ์ พิณศรี
  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง


  มาลี: ต้องขอบอกเลยว่า ในบรรดาการตัดสินใจต่างๆ ในชีวิต การสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ เป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ผมภาคภูมิใจที่สุด ในสัปดาห์แรกของการสอนเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดสำหรับผม เพราะต้องเริ่มต้นด้วยการสอนออนไลน์ ในช่วงที่เรียนที่มหาวิทยาลัย ผมยังไม่มีการเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์นี้ ความสุขใจสูงสุดของผมก็คงจะเป็นตอนที่เห็นนักเรียนที่ขี้อายในช่วงสัปดาห์แรก กลายเป็นนักเรียนช่างพูด ช่างเจรจา และสามารถบอกเล่าความรู้สึกของตัวเองได้อย่างมั่นใจในสถานการณ์ต่างๆ
  ครูพี่เลี้ยง: การได้ฝึกฝนกับเจ้าของภาษาโดยตรงถือเป็นหนทางการเรียนภาษาเยอรมันให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในระยะเวลาอันสั้น การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด ดังเช่นตัวครูเองที่ก็ได้มีโอกาสพัฒนาภาษาเยอรมันของตัวเองมากขึ้นจากผู้ช่วยสอน โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆ เลยค่ะ
 • โรงเรียนพิงครัตน เชียงใหม่ ภาพ (คัดมาบางส่วน): ส่วนตัว
  พารีนาซ ฟาเซเลียน และอาจารย์สุพัตรา จงชานสิทโธ
  โรงเรียนพิงครัตน เชียงใหม่


  สำหรับฉัน การได้มีโอกาสได้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาถือเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ เพราะโดยปกติแล้วฉันมีโอกาสได้สอนผู้ใหญ่มากกว่า บรรยากาศอันอบอุ่นในห้องเรียนทำให้ฉันรู้สึกสุขใจทุกครั้ง ปกติแล้วฉันจะเข้าสอนร่วมกันกับครูพี่เลี้ยง ฉันคิดว่ามันทำให้นักเรียนรู้สึกอุ่นใจ สบายใจและสามารถซักถามครูพี่เลี้ยงเป็นภาษาไทยได้ตลอดเวลาถ้าไม่เข้าใจ อย่างน้อยที่สุดก็ช่วยทำให้นักเรียนที่ขี้อายมากๆ รู้สึกสบายใจในการเรียน นอกจากนั้นฉันยังรู้สึกว่า ในห้องเรียนที่มีฉันอยู่ด้วยจะมีการสื่อสารกันด้วยภาษาเยอรมันหรือไม่ก็อังกฤษมากขึ้น โดยรวมฉันมองว่านี่เป็นกำไรสำหรับชีวิตฉัน ที่ทำให้ฉันได้รู้จักกับระบบการศึกษาในโรงเรียนที่แตกต่างไป รวมถึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย อาหารไทยอร่อยมากๆ ฉันยังโชคดีมากๆ ที่ได้มีโอกาสร่วมงานประเพณีลอยกระทงที่โรงเรียนฉันอีกด้วย
 • โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น ภาพ (คัดมาบางส่วน): ส่วนตัว
  คาร์เมน แมร์กเคิล & อาจารย์ณัฐวุฒิ รัตนภิรมย์
  โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น


  สำหรับนักเรียนไทย การฟัง และการพูดเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในการเรียนภาษา แต่ฉันเชื่อว่า การที่พวกเขาได้มีโอกาสมาคุยกับเจ้าของภาษาอย่างฉันจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้ไปได้มาก ฉันคิดว่า ผู้ช่วยสอนจะสามารถนำแรงบันดาลใจใหม่ๆ มาสู่ชั้นเรียนได้ ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนตั้งใจเรียนภาษาต่อไปแม้ต้องเรียนออนไลน์ และผลักดันให้นักเรียนเรียนภาษาต่อไปในระดับที่สูงขึ้น

ถาม-ตอบ


วิธีการสมัคร

 

โครงการนี้จะจัดขึ้นหนึ่งครั้งต่อปี –ช่วงมิถุนายนถึงสิงหาคม สำหรับรอบมิถุนายนถึงสิงหาคม 2567 สามารถสมัครเข้ามาได้จนถึง 31 มกราคม 2567

เอกสารใบสมัครต่างๆ (motivation letter, CV, ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา) สามารถส่งเข้ามาได้ทางอีเมลของ คุณปรัศนีย์ ศิลปนาวิน รวมไปถึงคำถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ


ติดต่อ

นางสาวปรัศนีย์ ศิลปนาวิน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ/ฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษาภาษาเยอรมัน
Tel.: +66 2108 8222
Fax: +66 2108 8299
Prasanee.Sinlapanawin@goethe.de


ภายใต้ความร่วมมือกับ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Logo Bureau of International Cooperation (BIC) © Bureau of International Cooperation (BIC)