ร่วมงานกับเรา

Goethe-Institut career Foto: Goethe-Institut/Loredana LaRocca

ความหลากหลาย ความกระตือรือร้น และความจริงใจคือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากที่อื่นๆ และถือเป็นจุดเด่นของเรา สถาบันเกอเธ่เป็นหน่วยงานของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ทำงานด้านวัฒนธรรมทั่วโลก เราส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนและเพิ่มพูนความรู้ภาษาเยอรมันในต่างประเทศ รวมทั้งดูแลทำนุบำรุงความร่วมมือทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ นอกจากนี้เรายังเผยแพร่ภาพรวมของประเทศเยอรมนีในปัจจุบันได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ผ่านทางข่าวสารข้อมูลให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ทางด้านวัฒนธรรม สังคม และการเมืองในประเทศเยอรมนี

ตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัครในปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่โครงการสะพานการศึกษา

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสะพานการศึกษา 1 ตำแหน่ง ทำงานที่กรุงเทพฯ จำนวน 30 ชั่วโมง/สัปดาห์

PRAKTIKUM

Das Goethe-Institut Thailand bietet für Studenten in höheren Semestern oder nach abgeschlossenem Studium die Möglichkeit eines Praktikums. Informieren Sie sich auf unseren Seiten über die Voraussetzungen, die verschiedenen Arbeitsbereiche und freie Stellen.

PROJEKTMITARBEITER*IN „STUDIENBRÜCKE“

Das Goethe-Institut Thailand sucht ab 15. Juli 2020 eine*n engagierte*n Mitarbeiter*n für das Projekt „Studienbrücke“ mit Dienstort in Bangkok und einem Beschäftigungsumfang von 30 Stunden/Woche.