ร่วมงานกับเรา

 © Colourbox

ความหลากหลาย ความกระตือรือร้น และความจริงใจคือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากที่อื่นๆ และถือเป็นจุดเด่นของเรา สถาบันเกอเธ่เป็นหน่วยงานของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ทำงานด้านวัฒนธรรมทั่วโลก เราส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนและเพิ่มพูนความรู้ภาษาเยอรมันในต่างประเทศ รวมทั้งดูแลทำนุบำรุงความร่วมมือทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ นอกจากนี้เรายังเผยแพร่ภาพรวมของประเทศเยอรมนีในปัจจุบันได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ผ่านทางข่าวสารข้อมูลให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ทางด้านวัฒนธรรม สังคม และการเมืองในประเทศเยอรมนี

ตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัครในปัจจุบัน

PRAKTIKUM

Das Goethe-Institut Thailand bietet für Studenten in höheren Semestern oder nach abgeschlossenem Studium die Möglichkeit eines Praktikums. Informieren Sie sich auf unseren Seiten über die Voraussetzungen, die verschiedenen Arbeitsbereiche und freie Stellen.

Internship programs for thai students and recent graduates

The Goethe-Institut Thailand offers internship programs for students and recent graduates from Thailand. You will get an insight into the diverse aspects of the work at the Goethe-Institut, taking part in planning and implementation of cultural programmes, carrying out tasks in the German language course department or the library and information services.