การฝึกอบรม

ในแต่ละปี สถาบันเกอเธ่จัดการฝึกอบรมครูเยอรมันในทุกมุมโลกและทางออนไลน์มากกว่า 1000 ครั้ง 

แนวคิดและสื่อการเรียน-สอน

ทางสถาบันมีสื่อการเรียนการสอนและสิ่งกระตุ้นน่าสนใจสำหรับชั้นเรียนของท่าน โปรดศึกษาเนื้อหาว่าด้วยการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ และในฐานะภาษาที่สองล่าสุด

โครงการและการประกวดแข่งขัน

สถาบันจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการแข่งขันและกิจกรรมของสถาบันเกอเธ่ที่คัดสรรมาแล้ว

การบูรณาการหัวข้อความยั่งยืน

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นสถาบันเกอเธ่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและยั่งยืนที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ซึ่งทั้งหมดนี้สถาบันฯ ได้ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)
 
เราสร้างความตะหนักให้แก่ทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับนานาชาติ โดยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ของเรา สามารถชมภาพรวมของโครงการด้านการศึกษาของเราที่มีเป้าหมายเกี่ยวกับความยั่งยืน

ภาพหลัก ภาพวาดจำลองโลก, Claim Netzwerk Klima © สถาบันเกอเธ่, Groupe Dejour

Network Climate

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา นักเรียนและคุณครูที่สอนภาษาเยอรมันจากทั้งหมด 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมากกว่า 30 คนได้เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมที่ประเทศไทยเพื่อร่วมสร้างสรรค์ความคิดที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ในเมืองหรือโรงเรียนของพวกเขาได้  ซึ่งกิจกรรมการพบปะแลกเปลี่ยนครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการระดับภูมิภาคที่ชื่อว่า "Netzwerk Klima" ที่บูรณาการกิจกรรมการเรียนโดยสถาบันเกอเธ่ประเทศไทยเข้ากับหัวข้อความยั่งยืน

การประกวดคลิปวิดีโอ “บริโภคอย่างรับผิดชอบ” © Goethe-Institut Thailand

การประกวดคลิปวิดีโอ “บริโภคอย่างรับผิดชอบ”

สำหรับคุณ การบริโภคอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนคืออะไร ผู้เข้าแข่งขันจากการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ “บริโภคอย่างรับผิดชอบ” ได้นำเสนอไอเดียและพูดแสดงความปรารถนา มาดูผลงานของ คุณ Praiya Leewanun และ Taratip Suthaphun ผู้ชนะของเราว่าทั้งสองมีวิธีแก้ปัญหาขยะจากภาชนะใส่อาหารและจะบริโภคอย่างมีจิตสำนึกได้อย่างไร

กิจกรรมแยกขยะ การพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นหัวข้อหลักในเยอรมัน (ส์) สัญจร ส่วนหนึ่งของภาพถ่าย: © แพรวศุลี นิโครธานนท์ I สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

เยอรมัน(ส์) สัญจร

เยอรมันสัญจร หรือ(ส์) Deutschmobil คือ โครงการที่ส่งเสริมการเรียนวิชาภาษาเยอรมันตามโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย คณะอาจารย์รุ่นใหม่ของสถาบันเกอเธ่ทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันจะไปที่โรงเรียนต่างๆ