การฝึกอบรม

ในแต่ละปี สถาบันเกอเธ่จัดการฝึกอบรมครูเยอรมันในทุกมุมโลกและทางออนไลน์มากกว่า 1000 ครั้ง 

แนวคิดและสื่อการเรียน-สอน

ทางสถาบันมีสื่อการเรียนการสอนและสิ่งกระตุ้นน่าสนใจสำหรับชั้นเรียนของท่าน โปรดศึกษาเนื้อหาว่าด้วยการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ และในฐานะภาษาที่สองล่าสุด