ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)
SFF 2022© Goethe-Institut Thailand

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

ภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ฉายในเทศกาลประจำปี 2565 จะปรากฏให้ได้รับชมทางออนไลน์ผ่านบริการเข้ารับชมตามความสนใจของผู้ชม (Video-on-Demand-Service) โปรดลงทะเบียนที่นี่เพื่อรับลิงก์และรหัสผ่าน เพื่อให้คุณสามารถรับชมภาพยนตร์เหล่านี้ทางออนไลน์ได้ฟรีตลอดช่วงเวลาของเทศกาล

ลงทะเบียนรับชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 2565 แบบออนไลน์

ข้อมูลลงทะเบียนในการรับชมภาพยนตร์เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 2565 ทาง Vimeo

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เป็นการเฉลิมฉลองการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ แอฟริกาและตะวันออกกลาง ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่นซึ่งช่วยส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และช่วยกระตุ้นการตระหนักถึงประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านทางภาพยนตร์นานาชาติที่มาพร้อมกับกิจกรรมด้านการศึกษา เทศกาลจะมีการนำเสนอประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าถึงได้ง่ายและสนุกสนานแก่ผู้ชมในวงกว้าง และแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์สามารถสนุกได้ งานกิจกรรมดังกล่าวได้เติบโตขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่มีการจัดครั้งแรกในปี 2548 และกลายเป็นงานกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านนี้
“โอกาสที่เท่าเทียมกันในวิทยาศาสตร์” โอกาสที่เท่าเทียมกันหมายถึงสถานะของความเป็นธรรมซึ่งคนเราได้รับการปฏิบัติเหมือนๆ กัน โดยปราศจากอุปสรรคที่ถูกสร้างขึ้นหรืออคติหรือการเลือกที่รักมักที่ชัง นวัตกรรมที่เกิดจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ได้ก่อให้เกิดผลเชิงบวกในแทบทุกด้านของชีวิตมนุษย์ แต่แม้กระทั่งในทุกวันนี้ วิทยาศาสตร์ก็ยังสามารถทำให้เกิดความเท่าเทียมน้อยลงและเกิดปัญหารุนแรงขึ้น และการที่ชนกลุ่มน้อยและสตรีในองค์กรทางวิทยาศาสตร์ถูกมองข้ามมาอย่างต่อเนื่องก็แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่ท้าทายการบ่มเพาะบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติให้เพียงพอ

ภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกมาฉายในเทศกาลปีนี้ จะปรากฏให้ได้รับชมทางออนไลน์ผ่านบริการเข้ารับชมตามความสนใจของผู้ชม (Video-on-Demand-Service) โปรดลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์และรหัสผ่าน เพื่อให้คุณสามารถรับชมภาพยนตร์เหล่านี้ผ่านทางออนไลน์ได้ตลอดช่วงเทศกาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เมื่อคุณได้รับรหัสผ่านรับชมภาพยนตร์แล้ว ถือว่าคุณได้ยินยอมข้อตกลงที่จะไม่เผยแพร่ลิงก์และรหัสผ่านข้างต้นไว้บนสื่อโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ รวมถึงไม่ส่งต่อให้แก่บุคคลที่สาม ห้ามมิให้นำภาพยนตร์ในเทศกาลฯ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการบันทึกภาพ และดาวน์โหลดภาพยนตร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ทางเทศกาลยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนการทดลองวิทยาศาสตร์และกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการลบอคติเนื่องจากความไม่เท่าเทียมซึ่งเป็นธีมของเทศกาลปีนี้ โดยสื่อดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในลิงก์สาธิตกิจกรรมของ สสวท.

ภาพยนตร์ปี 2564
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 2564