ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นรอง (Alt 3)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)
SFF 2020© Goethe-Institut Thailand

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 2563 ได้เสนอทางเลือกในการรับชมภาพยนตร์ในรูปแบบออนไลน์ โปรดลงทะเบียนที่นี่ เพื่อรับลิงก์และรหัสผ่านในการรับชมภาพยนตร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 

ลงทะเบียนรับชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 2563 แบบออนไลน์

ข้อมูลลงทะเบียนในการรับชมภาพยนตร์เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 2563 ทาง Vimeo

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เป็นการเฉลิมฉลองการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลางและลาตินอเมริกา ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่นซึ่งช่วยส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และช่วยกระตุ้นการตระหนักถึงประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านทางภาพยนตร์นานาชาติ ที่มาพร้อมกับกิจกรรมด้านการศึกษา เทศกาลฯ นี้ได้เติบโตขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่มีการจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 และกลายเป็นงานกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านนี้

ในปี พ.ศ. 2558 มีประเทศต่างๆ จำนวนกว่า 193 ประเทศ ที่ได้รับเอาวิสัยทัศน์ของโลกสำหรับปี พ.ศ. 2573 ไปใช้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวมีความหวังอย่างแรงกล้าที่จะมีโลกที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรือง ตั้งอยู่บนรากฐานของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โลกที่ได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้านทั้งในด้านสุขภาพ การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อาชีพที่ดี และความไม่เท่าเทียมที่ลดลง เหนือสิ่งอื่นใด วิสัยทัศน์ดังกล่าวถูกระบุเอาไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ทั้ง 17 ข้อ ซึ่งถือเป็นพิมพ์เขียวที่เราใช้ร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นและยั่งยืนกว่าเดิม ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราจึงต้องหันมาพิจารณาโลกของเราในทุกวันนี้ ภายใต้ความร่วมมือกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 มีจุดมุ่งหมายที่จะพาทุกท่านสำรวจความเป็นไปได้เหล่านี้ ด้วยการคัดเลือกภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมาฉายจากทั่วโลก เทศกาลมุ่งที่จะทำให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เป็นใจความหลักของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นี้ได้รับการขยายให้เป็นวงกว้างมากขึ้น การพูดคุยแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการลงมือทำจริงเพื่อพัฒนามนุษย์และโลกให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การฉายภาพยนตร์ส่วนใหญ่ในปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบเสมือนจริง การจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ปี 2563 จึงดำเนินไปในรูปแบบออนไลน์ หากท่านมีความสนใจที่จะรับชมภาพยนตร์ในเทศกาลฯ โปรดลงทะเบียนเพื่อขอรับลิงก์และรหัสผ่านในการรับชมภาพยนตร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางเทศกาลฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าเราไม่อนุญาตให้มีการเผยแพร่ลิงก์และรหัสผ่านดังกล่าวไว้บนสื่อโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ รวมถึงไม่อนุญาตให้ส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ให้แก่บุคคลที่สาม ห้ามมิให้นำภาพยนตร์ในเทศกาลฯ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการบันทึกภาพ และดาวน์โหลดภาพยนตร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ เทศกาลฯ ได้จัดเตรียมสื่อการสอนที่แนะนำกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในปีนี้ นั่นคือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งช่วยเสริมภาพยนตร์และท่านสามารถดูกิจกรรมเหล่านี้ได้ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

Science Film Festival © iStock Sarayut

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

เป็นการเฉลิมฉลองการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลางและลาตินอเมริกา ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่นซึ่งช่วยส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และช่วยกระตุ้นการตระหนักถึงประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านทางภาพยนตร์นานาชาติ ที่มาพร้อมกับกิจกรรมด้านการศึกษา