ความมุ่งมั่นของเราต่อภาษาเยอรมัน

Our commitment to German Photo: Panthermedia/Viktor Thaut

การใช้ชีวิตในเยอรมนี

หากคุณมีแผนที่จะย้ายถิ่นฐานไปยังเยอรมนีและกำลังสงสัยว่าจะต้องทำตามขั้นตอนใดบ้างและควรเตรียมตัวอย่างไร เรามีคำตอบให้คุณ
สถาบันเกอเธ่ฯ ร่วมกับ AMIF จัดงานกิจกรรมอันหลากหลายเพื่อให้ข้อมูลล่าสุดและตอบข้อสงสัยเป็นรายบุคคลในหัวข้อเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานไปยังเยอรมนี

การริเริ่ม "โรงเรียน: ความร่วมมือแห่งอนาคต"

ความคิดริเริ่ม “โรงเรียน ความร่วมมือแห่งอนาคต” หรือ PASCH เชื่อมสายสัมพันธ์เยอรมันกับเครือข่ายโรงเรียนทั่วโลกมากกว่า 1,700 โรง ปัจจุบัน สถาบันเกอเธ่ดูแลและให้คำปรึกษาโรงเรียนในโครงการ PASCH ประมาณ 550 โรงในระบบการศึกษานานาชาติจากกว่า 100 ประเทศ

โครงการสะพานการศึกษา

หลักสูตรสะพานการศึกษาสู่เยอรมนี โดยสถาบันเกอเธ่พร้อมจะช่วยคุณเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและได้มีที่เรียนในเยอรมนี
 

Alumniportal Deutschland

จุดนัดพบนักเรียนเก่าเยอรมันเป็นเครือข่ายสังคมเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการของนักเรียนเก่าเยอรมัน ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ