เจ้าหน้าที่

Goethe-Institut Thailand กิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กร ©Timo Kozlowski

ท่านสามารถติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

เรายินดีให้บริการ

มาเร็น นีไมเออร์ มาเร็น นีไมเออร์
ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์: +66 2108 8230
แฟกซ์: +66 2108 8299
Maren.Niemeyer@goethe.de
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เยิร์ก คลินเนอร์ เยิร์ก คลินเนอร์
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้าแผนกภาษาและวิชาการ
โทรศัพท์: Tel: +66 2 108 8200
แฟกซ์: Fax: +66 2 108 8299
Joerg.Klinner@goethe.de
มาเร็น นีไมเออร์ มาเร็น นีไมเออร์
ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์: +66 2108 8230
แฟกซ์: +66 2108 8299
Maren.Niemeyer@goethe.de
กรรณิกา แสงสุวรรณ์ กรรณิกา แสงสุวรรณ์
ผู้ประสานงานด้านวัฒนธรรม
ผู้ดูแลเวบไซต์
โทรศัพท์: +66 2108 8231
แฟกซ์: +66 2108 8299
Kannikar.Saengsuwan@goethe.de
กุลยา วปินานนท์
ผู้ประสานงานด้านวัฒนธรรม
โทรศัพท์: +66 2108 8232
แฟกซ์: +66 2108 8299
Kullaya.Wapinanon@goethe.de
อันเดรอัส เคล็มพิ้น อันเดรอัส เคล็มพิ้น
ผู้จัดการโครงการในภูมิภาคอาเซียน
โทรศัพท์: +66 2108 8233
แฟกซ์: +66 2108 8299
Andreas.Klempin@goethe.de
สิริรัตน์ ติณะรัตน์
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
โทรศัพท์: +66 2108 8240
แฟกซ์: +66 2108 8299
Sirirat.Tinarat@goethe.de
อธิชา จุฑะรพ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
โทรศัพท์: +66 2108 8241
แฟกซ์: +66 2108 8299
Athicha.Chutarop@goethe.de
พัชราพรรณ พิทักษ์เขื่อนขันธ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
โทรศัพท์: +66 2108 8242
แฟกซ์: +66 2108 8299
Pitakkhuankhan.Patcharapan@goethe.de
กาบริเอลเลอ ซันเดอร์
หัวหน้าศูนย์บริการข้อมูล
โทรศัพท์: +66 2108 8244
แฟกซ์: +66 2108 8299
Gabriele.Sander@goethe.de
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เยิร์ก คลินเนอร์ เยิร์ก คลินเนอร์
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้าแผนกภาษาและวิชาการ
โทรศัพท์: Tel: +66 2 108 8200
แฟกซ์: Fax: +66 2 108 8299
Joerg.Klinner@goethe.de
ดร.เกราล์ด คูเช่ Dr. เกราล์ด คูเช่
หัวหน้าฝ่ายการสอบ
โทรศัพท์: +66 2108 8223
แฟกซ์: +66 2108 8299
Gerald.kusche@goethe.de
คาร์สเทิน โกรบรูกเก่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายหลักสูตรภาษา
ห้วหน้าฝ่าย ไอที
โทรศัพท์: +66 2108 8211
แฟกซ์: +66 2108 8299
Carsten.Grohbruegge@goethe.de
ภาณุพงศ์ ฉันทวัชร
อาจารย์ประจำ
โทรศัพท์: +66 2108 8200
แฟกซ์: +66 2108 8299
Panupong.Chantawat@goethe.de
ดวงกมล สุขโข
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทรศัพท์: +66 2108 8210
แฟกซ์: +66 2108 8299
Duangkamol.Sukko@goethe.de
อภิรัตน์ ไตรย์ลักษณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
โทรศัพท์: +66 2 1088212-14
แฟกซ์: +66 2 1088299
Apirat.Trailuck@goethe.de
สุจิพรรณ ชื่นใจ สุจิพรรณ ชื่นใจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
โทรศัพท์: +66 2108 8212-14
แฟกซ์: +66 2108 8299
Sujipan.Cheanjai@goethe.de
ศุภชัย ทรายงาม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
โทรศัพท์: +66 2108 8212-14
แฟกซ์: +66 2108 8299
Supachai.Saingam@goethe.de
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เยิร์ก คลินเนอร์ เยิร์ก คลินเนอร์
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้าแผนกภาษาและวิชาการ
โทรศัพท์: Tel: +66 2 108 8200
แฟกซ์: Fax: +66 2 108 8299
Joerg.Klinner@goethe.de
ปรัศนีย์ ศิลปนาวิน ปรัศนีย์ ศิลปนาวิน
ฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษา
โทรศัพท์: +66 2108 8222
แฟกซ์: +66 2108 8299
Prasanee.Sinlapanawin@goethe.de
มาร์คุส ชติเชล
ผู้ดูแลโครงการโรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต
โทรศัพท์: +66 2108 8221
แฟกซ์: +66 2108 8299
Markus.Stichel@goethe.de
นันทรัตน์ กิจเสรี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
โทรศัพท์: +66 2108 8250
แฟกซ์: +66 2108 8299
Nantharat.Kitseree@goethe.de
กุลธิดา เฟื่องชูนุช
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
โทรศัพท์: +66 2108 8252
แฟกซ์: +66 2108 8299
Kultida.Fuangchoonuch@goethe.de
กานติ์ชนิต เลิศธนะแสงธรรม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
โทรศัพท์: +66 2108 8251
แฟกซ์: +66 2108 8299
Karnchanit.Lerdthanasaengtham@goethe.de
Pattara Subphachalat
หัวหน้าฝ่ายดูแลอาคารและช่างเทคนิค
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299
Pattara.Subphachalat@goethe.de
Worachart Sangkatkit
พนักงานขับรถและส่งเอกสาร
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299
Worachart.Sangkatkit@goethe.de
Prasong Mungmee
แม่บ้าน
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299
Saifon Rangpeung
แม่บ้าน
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299
Somsak Sammacharin
พ่อบ้านและช่างเทคนิค
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299
Anan Keittiyot
พ่อบ้านและช่างเทคนิค
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299
Jarunan Boonsong
แม่บ้าน
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299
Tim Pontako
พ่อบ้านและช่างเทคนิค
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299
Worawut Choomanee
พ่อบ้านและช่างเทคนิค
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299