เจ้าหน้าที่

Goethe-Institut Thailand กิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กร ©Timo Kozlowski

ท่านสามารถติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

เรายินดีให้บริการ

โยฮันเนส โฮสส์เฟลด์
ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์: +66 2108 8230
แฟกซ์: +66 2108 8299
ซาชา ฟาบรี
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้าแผนกภาษาและวิชาการ
โทรศัพท์: +66 2 108 8200
แฟกซ์: +66 2 108 8299
มนัส ปิ่นสุวรรณ
ผู้ประสานงานด้านสื่อและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์: +66 (0)2 108 8234
แฟกซ์: +66 (0)2 108 8299
Manasse.Pinsuwan@goethe.de
โยฮันเนส โฮสส์เฟลด์
ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์: +66 2108 8230
แฟกซ์: +66 2108 8299
กรรณิกา แสงสุวรรณ์ กรรณิกา แสงสุวรรณ์
ผู้ประสานงานด้านวัฒนธรรม
ผู้ดูแลเวบไซต์
โทรศัพท์: +66 2108 8231
แฟกซ์: +66 2108 8299
Kannikar.Saengsuwan@goethe.de
กุลยา วปินานนท์
ผู้ประสานงานด้านวัฒนธรรม
โทรศัพท์: +66 2108 8232
แฟกซ์: +66 2108 8299
Kullaya.Wapinanon@goethe.de
อันเดรอัส เคล็มพิ้น อันเดรอัส เคล็มพิ้น
ผู้จัดการโครงการในภูมิภาคอาเซียน
โทรศัพท์: +66 2108 8233
แฟกซ์: +66 2108 8299
Andreas.Klempin@goethe.de
ภควดี วงค์คำแสน
ผู้ประสานงานทางด้านวัฒนธรรม
โทรศัพท์: +66 2108 8233
แฟกซ์: +66 2108 8299
Phakhawadee.Wongkhamsan@goethe.de
สิริรัตน์ ติณะรัตน์
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
โทรศัพท์: +66 2108 8240
แฟกซ์: +66 2108 8299
Sirirat.Tinarat@goethe.de
นัชชา นรานุวัฒน์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
โทรศัพท์: +66 2108 8241
แฟกซ์: +66 2108 8299
Natcha.Naranuwat@goethe.de
พัชราพรรณ พิทักษ์เขื่อนขันธ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
โทรศัพท์: +66 2108 8242
แฟกซ์: +66 2108 8299
Pitakkhuankhan.Patcharapan@goethe.de
ซาชา ฟาบรี
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้าแผนกภาษาและวิชาการ
โทรศัพท์: +66 2 108 8200
แฟกซ์: +66 2 108 8299
ดร.เกราล์ด คูเช่ ดร. เกราล์ด คูเช่
หัวหน้าฝ่ายการสอบ
โทรศัพท์: +66 2108 8223
แฟกซ์: +66 2108 8299
Gerald.Kusche@goethe.de
คาร์สเทิน โกรบรูกเก่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายหลักสูตรภาษา
โทรศัพท์: +66 2108 8211
แฟกซ์: +66 2108 8299
Carsten.Grohbruegge@goethe.de
ภาณุพงศ์ ฉันทวัชร
อาจารย์ประจำ
โทรศัพท์: +66 2108 8200
แฟกซ์: +66 2108 8299
Panupong.Chantawat@goethe.de
ดวงกมล สุขโข
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทรศัพท์: +66 2108 8210
แฟกซ์: +66 2108 8299
Duangkamol.Sukko@goethe.de
อภิรัตน์ ไตรย์ลักษณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
โทรศัพท์: +66 2 1088212-14
แฟกซ์: +66 2 1088299
Apirat.Trailuck@goethe.de
ศุภชัย ทรายงาม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
โทรศัพท์: +66 2108 8212-14
แฟกซ์: +66 2108 8299
Supachai.Saingam@goethe.de
กิติยา ลืออิสรกูร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
โทรศัพท์: +66 2 108 8213
แฟกซ์: +66 2 108 8299
Kittiya.Lueissalakul@goethe.de
ซาชา ฟาบรี
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้าแผนกภาษาและวิชาการ
โทรศัพท์: +66 2 108 8200
แฟกซ์: +66 2 108 8299
ปรัศนีย์ ศิลปนาวิน ปรัศนีย์ ศิลปนาวิน
ฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษา
โทรศัพท์: +66 2108 8222
แฟกซ์: +66 2108 8299
Prasanee.Sinlapanawin@goethe.de
มาร์คุส ชติเชล มาร์คุส ชติเชล
ผู้ดูแลโครงการโรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต
โทรศัพท์: +66 2108 8221
แฟกซ์: +66 2108 8299
Markus.Stichel@goethe.de
นันทรัตน์ กิจเสรี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
โทรศัพท์: +66 2108 8250
แฟกซ์: +66 2108 8299
Nantharat.Kitseree@goethe.de
กุลธิดา เฟื่องชูนุช
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
โทรศัพท์: +66 2108 8252
แฟกซ์: +66 2108 8299
Kultida.Fuangchoonuch@goethe.de
สุจิพรรณ ชื่นใจ สุจิพรรณ ชื่นใจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
โทรศัพท์: +66 2108 82151
แฟกซ์: +66 2108 8299
Sujipan.Cheanjai@goethe.de
อานันท์ เกียรติยศ
ไอที-ช่างเทคนิค
โทรศัพท์: +66 2 108 8251
แฟกซ์: +66 2 108 8299
Anan.Keittiyot@goethe.de
ภัทร ศุภชลัสถ์
หัวหน้าฝ่ายดูแลอาคารและช่างเทคนิค
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299
Pattara.Subphachalat@goethe.de
วรชาติ สังเกตุกิจ
พนักงานขับรถและส่งเอกสาร
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299
Worachart.Sangkatkit@goethe.de
ประสงค์ มั่งมี
แม่บ้าน
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299
สมศักดิ์ สัมมจรินทร์
พ่อบ้านและช่างเทคนิค
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299
ธนากร หลงฤทธิ์
พ่อบ้านและช่างเทคนิค
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299
วรวุฒิ ชูมนี
พ่อบ้านและช่างเทคนิค
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299