เจ้าหน้าที่

Goethe-Institut Thailand กิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กร © Kultida Fuangchoonuch

ท่านสามารถติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

เรายินดีให้บริการ

มาเร็น นีไมเออร์ มาเร็น นีไมเออร์
ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์: +66 2108 8230
แฟกซ์: +66 2108 8299
il@bangkok.goethe.org
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ดร. ฮันส์-ดีเทอร์ เดรกซ์เลอร์ Dr. ฮันส์-ดีเทอร์ เดรกซ์เลอร์
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้าแผนกภาษาและวิชาการ
โทรศัพท์: Tel: +66 2 108 8220
แฟกซ์: Fax: +66 2 108 8299
Ls@bangkok.goethe.org
พิมพิกา บุญจันทร์ พิมพิกา บุญจันทร์
ผู้ประสานงานด้านสื่อและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์: +66 (0)2 108 8234
แฟกซ์: +66 (0)2 108 8299
pr@bangkok.goethe.org
กรรณิกา แสงสุวรรณ์ กรรณิกา แสงสุวรรณ์
ผู้ดูแลเว็ปไซต์
โทรศัพท์: +66 2108 8231
แฟกซ์: +66 2108 8299
saengsuwan@bangkok.goethe.org
มาเร็น นีไมเออร์ มาเร็น นีไมเออร์
ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์: +66 2108 8230
แฟกซ์: +66 2108 8299
il@bangkok.goethe.org
กรรณิกา แสงสุวรรณ์ กรรณิกา แสงสุวรรณ์
ผู้ประสานงานด้านวัฒนธรรม
โทรศัพท์: +66 2108 8231
แฟกซ์: +66 2108 8299
saengsuwan@bangkok.goethe.org
กุลยา ศรีวัฒนาโรทัย
ผู้ประสานงานด้านวัฒนธรรม
โทรศัพท์: +66 2108 8232
แฟกซ์: +66 2108 8299
sriwatanarotai@bangkok.goethe.org
อันเดรอัส เคล็มพิ้น อันเดรอัส เคล็มพิ้น
ผู้จัดการโครงการในภูมิภาคอาเซียน
โทรศัพท์: +66 2108 8233
แฟกซ์: +66 2108 8299
klempin@bangkok.goethe.org
สิริรัตน์ ติณะรัตน์
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและห้องสมุด
โทรศัพท์: +66 2108 8240
แฟกซ์: +66 2108 8299
Sirirat.Tinarat@bangkok.goethe.org
อธิชา จุฑะรพ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
โทรศัพท์: +66 2108 8241
แฟกซ์: +66 2108 8299
Athicha.Chutarop@bangkok.goethe.org
พัชราพรรณ พิทักษ์เขื่อนขันธ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด
โทรศัพท์: +66 2108 8242
แฟกซ์: +66 2108 8299
Pitakkhuankhan@bangkok.goethe.org
กาบริเอลเลอ ซันเดอร์
หัวหน้าศูนย์บริการข้อมูล
โทรศัพท์: +66 2108 8244
แฟกซ์: +66 2108 8299
Gabriele.Sander@goethe.de
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ดร. ฮันส์-ดีเทอร์ เดรกซ์เลอร์ Dr. ฮันส์-ดีเทอร์ เดรกซ์เลอร์
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้าแผนกภาษาและวิชาการ
โทรศัพท์: Tel: +66 2 108 8220
แฟกซ์: Fax: +66 2 108 8299
Ls@bangkok.goethe.org
ดร.เกราล์ด คูเช่ Dr. เกราล์ด คูเช่
หัวหน้าฝ่ายการสอบ
โทรศัพท์: +66 2108 8223
แฟกซ์: +66 2108 8299
Gerald.kusche@bangkok.goethe.org
คาร์สเทิน โกรบรูกเก่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายหลักสูตรภาษา
ห้วหน้าฝ่าย ไอที
โทรศัพท์: +66 2108 8211
แฟกซ์: +66 2108 8299
Carsten.Grohbruegge@bangkok.goethe.org
ภาณุพงศ์ ฉันทวัชร
อาจารย์ประจำ
โทรศัพท์: +66 2108 8200
แฟกซ์: +66 2108 8299
Panupong.Chantawat@bangkok.goethe.org
ดวงกมล สุขโข
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
โทรศัพท์: +66 2108 8210
แฟกซ์: +66 2108 8299
Duangkamol.Sukko@bangkok.goethe.org
สมปรารถนา วปินานนท์ สมปรารถนา วปินานนท์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
โทรศัพท์: +66 2 1088213
แฟกซ์: +66 2 1088299
Somprathana.Wapinanon@bangkok.goethe.org
อภิรัตน์ ไตรย์ลักษณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
โทรศัพท์: +66 2 1088214
แฟกซ์: +66 2 1088299
Apirat.Trailuck@bangkok.goethe.org
สุจิพรรณ ชื่นใจ สุจิพรรณ ชื่นใจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
โทรศัพท์: +66 2108 8212
แฟกซ์: +66 2108 8299
Sujipan.Cheanjai@bangkok.goethe.org
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ดร. ฮันส์-ดีเทอร์ เดรกซ์เลอร์ Dr. ฮันส์-ดีเทอร์ เดรกซ์เลอร์
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้าแผนกภาษาและวิชาการ
โทรศัพท์: Tel: +66 2 108 8220
แฟกซ์: Fax: +66 2 108 8299
Ls@bangkok.goethe.org
ปรัศนีย์ ศิลปนาวิน ปรัศนีย์ ศิลปนาวิน
ฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษา
โทรศัพท์: +66 2108 8222
แฟกซ์: +66 2108 8299
teacherservice@bangkok.goethe.org
ทีโม่ คอสลอฟสกี้
ผู้ดูแลโครงการโรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต
โทรศัพท์: +66 2108 8221
แฟกซ์: +66 2108 8299
Timo.Kozlowski@bangkok.goethe.org
นันทรัตน์ กิจเสรี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
โทรศัพท์: +66 2108 8250
แฟกซ์: +66 2108 8299
Nantharat.Kitseree@bangkok.goethe.org
กุลธิดา เฟื่องชูนุช
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
โทรศัพท์: +66 2108 8252
แฟกซ์: +66 2108 8299
kultida.fuangchoonuch@bangkok.goethe.org
กานติ์ชนิต เลิศธนะแสงธรรม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
โทรศัพท์: +66 2108 8251
แฟกซ์: +66 2108 8299
karnchanit.lerdthanasaengtham@bangkok.goethe.org
พิมชนก หลวงใจ พิมชนก หลวงใจ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์: +66 2108 8200
แฟกซ์: +66 2108 8299
Phimchanok.Luangjai@bangkok.goethe.org
Pattara Subphachalat
หัวหน้าฝ่ายดูแลอาคารและช่างเทคนิค
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299
Pattara.Subphachalat@bangkok.goethe.org
Worachart Sangkatkit
พนักงานขับรถและส่งเอกสาร
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299
Worachart.Sangkatkit@bangkok.goethe.org
Puangthong Gankanti
แม่บ้าน
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299
Prasong Mungmee
แม่บ้าน
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299
Saifon Rangpeung
แม่บ้าน
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299
Somsak Sammacharin
พ่อบ้านและช่างเทคนิค
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299
Anan Keittiyot
พ่อบ้านและช่างเทคนิค
โทรศัพท์: +66 2 108 8253
แฟกซ์: +66 2 108 8299