ห้องสมุด
บริการยืม-คืน

บริการยืม-คืน © Sorapong Sawawiboon

ห้องสมุดสถาบันเกอเธ่ฯ ได้รับการตกแต่งใหม่ในปี 2558 ให้ทันสมัย  มีบรรยากาศที่เป็นมิตรและน่าใช้บริการยิ่งขึ้น ด้วยภาพลักษณ์ใหม่นี้ ห้องสมุดจะไม่เป็นเพียงแค่ที่อ่านหนังสืออีกต่อไป แต่ยังเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้ พบปะ และแลกเปลี่ยน

ด้วยที่นั่งทำงานที่สะดวกสบายนี้ ผู้ใช้บริการสามารถมาอ่านหนังสือ ทำงาน ทบทวนบทเรียนในบรรยากาศเป็นกันเอง สามารถอัพเดทข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี ทดลองเล่มเกมกระดานหรือจะดูภาพยนตร์ที่มุม Media-Corner  นอกจากนี้ยังมีหนังสือศิลปะ การ์ตูน และนิยายภาพที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

ห้องสมุดให้บริการสื่ออันหลากหลายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

  • หนังสือเตรียมสอบและแบบฝึกหัดภาษาเยอรมัน
  • วรรณกรรมภาษาเยอรมันและวรรณกรรมแปลจากภาษาเยอรมัน
  • หนังสือเกี่ยวกับประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันและหนังสือนำเที่ยว
  • การ์ตูนและนิยายภาพภาษาเยอรมัน
  • หนังสือศิลปะและหนังสือภาพถ่าย
  • หนังสือสำหรับเด็ก
  • หนังสืออ้างอิงและพจนานุกรม
  • นิตยสารภาษาเยอรมัน
  • ดีวีดี ซีดี หนังสือเสียง และปากกาพูดได้
  • เกม
ห้องสมุดยินดีต้อนรับผู้มาใช้บริการทุกท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากท่านต้องการยืมสื่อของห้องสมุด ท่านจำเป็นจะต้องสมัครสมาชิก โดยค่าธรรมเนียมรายปีในการสมัครสมาชิกสำหรับบุคคลทั่วไปคือ 700 บาท และค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียน นักศึกษาคือ 300 บาท สำหรับนักเรียนภาษาของสถาบันเกอเธ่ฯ จะได้รับการยกเว้นค่าสมาชิก

ระยะเวลายืม:
หนังสือ สิ่งพิมพ์ เกมกระดาน: 4 สัปดาห์
นิตยสาร อุปกรณ์ทำขนม ดีวีดีและซีดี: 2 สัปดาห์

การยืมต่อ:
ท่านสามารถต่อเวลาการยืมได้หากสื่อนั้นไม่มีผู้ใช้ท่านอื่นจอง กรุณาติดต่อที่
โทร 02 1088242
library-bangkok@goethe.de

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบการใช้ห้องสมุด พิเศษสำหรับท่านที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ท่านสามารถยืมสื่อต่างๆ ออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทางบริการ Onleihe ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ของเรา