ห้องสมุด
บริการยืม-คืน/ สมัครสมาชิก

บริการยืม-คืน © สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

ห้องสมุดสถาบันเกอเธ่ฯ ได้รับการตกแต่งใหม่ให้ทันสมัย  มีบรรยากาศที่เป็นมิตรและน่าใช้บริการ ห้องสมุดจะไม่เป็นเพียงแค่ที่อ่านหนังสืออีกต่อไป แต่ยังเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้ พบปะ และแลกเปลี่ยน

ด้วยที่นั่งทำงานที่สะดวกสบายนี้ ผู้ใช้บริการสามารถมาอ่านหนังสือ ทำงาน ทบทวนบทเรียนในบรรยากาศเป็นกันเอง สามารถอัพเดทข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี ทดลองเล่มเกมกระดานหรือจะดูภาพยนตร์ที่มุม Media-Corner  นอกจากนี้ยังมีหนังสือศิลปะ การ์ตูน และนิยายภาพที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ