Goethe-Institut Thailand
© Goethe-Institut Thailand

หน้าที่และเป้าหมาย

ให้ความรู้ทางด้านการเรียนภาษาเยอรมันในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือกิจกรรมด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

เจ้าหน้าที่

เรายินดีให้บริการ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยโดยตรง 

ร่วมงานกับเรา

สร้างโอกาสทางอาชีพของคุณที่นี่ด้วยภาษาเยอรมัน

พันธมิตรและการสนับสนุน

ท่านสามารถร่วมมือและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมของสถาบันเกอเธ่ฯ ได้

โครงการต่างๆ

Science Film Festival 2018

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

บัดนี้ เราได้ปิดรับภาพยนตร์เพื่อร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในปีนี้ได้มีผู้ส่งภาพยตร์เข้าประกวดถึง 278 เรื่อง จาก 24 ประเทศขอขอบคุณผู้สร้างภาพยนตร์และผู้ผลิตทุกท่านที่ได้ส่งภาพยนตร์เข้าประกวดและร่วมงานในครั้งนี้ การประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้

IKAT/eCut

เป็นโครงการที่จัดตั้งโดยสถาบันเกอเธ่ เพื่อดำเนินงานสำรวจอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของงานสิ่งทอในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์