Goethe-Institut Thailand
© Goethe-Institut Thailand

หน้าที่และเป้าหมาย

ให้ความรู้ทางด้านการเรียนภาษาเยอรมันในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือกิจกรรมด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

เจ้าหน้าที่

เรายินดีให้บริการ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยโดยตรง 

ร่วมงานกับเรา

สร้างโอกาสทางอาชีพของคุณที่นี่ด้วยภาษาเยอรมัน

พันธมิตรและการสนับสนุน

ท่านสามารถร่วมมือและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมของสถาบันเกอเธ่ฯ ได้

โครงการต่างๆ

Science Film Festival © iStock Sarayut

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 2563

เปิดรับสมัครผลงานในปี 2563 แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ถูกจัดขึ้นภายใต้การร่วมมือกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เพื่อกระตุ้นการตระหนักถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ผ่านทางภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เทศกาลนี้จะถูกจัดขึ้นในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563
 

Social Translating

Social Translating

โครงการ Merck Social Translating ทดลองใช้เครื่องมือทางโซเชียลแบบใหม่เพื่อการแปลงานวรรณกรรม นักแปลสิบท่านจากทวีปเอเชียแปลนิยายภาษาเยอรมันเรื่องเดียวกันเป็นภาษาของแต่ละประเทศ ประชุมพบกันในห้องพูดคุยดิจิตอลที่จัดทำขึ้นมาเฉพาะกลุ่มและผลิตผลงานแปลผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น รวมถึงปรึกษาหารือกับนักเขียนอย่างใกล้ชิดบนแพลตฟอร์มนี้