ปุ่มลัด:
ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นรอง (Alt 3)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

เกี่ยวกับโครงการ Merck Social Translating

โครงการ Merck Social Translating ทดลองใช้เครื่องมือทางโซเชียลแบบใหม่เพื่อการแปลงานวรรณกรรม นักแปลสิบท่านจากทวีปเอเชียแปลนิยายภาษาเยอรมันเรื่องเดียวกันเป็นภาษาของแต่ละประเทศ ประชุมพบกันในห้องพูดคุยดิจิตอลที่จัดทำขึ้นมาเฉพาะกลุ่มและผลิตผลงานแปลผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น รวมถึงปรึกษาหารือกับนักเขียนอย่างใกล้ชิดบนแพลตฟอร์มนี้
 
โครงการนี้ ในขั้นแรกจะมีการนำแพลตฟอร์มของอีบุ๊คส์ (eBook) ร่วมกับเครื่องมือทางโซเชียลเข้ามาใช้ ผู้แปลที่เข้าร่วมโครงการสามารถบันทึกข้อความสั้นๆ ด้านข้างตัวบทบนอีบุ๊คส์ได้ เพื่อให้คณะนักแปลคนอื่นๆ และผู้เขียนเองสามารถมาตามอ่านความคิดเห็นของแต่ละคนได้ นิยายเรื่อง Die Welt im Rücken (The World at Your Back) ของ Thomas Melle ได้รับการคัดเลือกมาแปลเป็นเล่มแรกของโครงการนี้ และจะถูกแปลเป็นภาษาเบงกาลี จีน (ทั้งตัวเต็มและตัวย่อ) ญี่ปุ่น เกาหลี มราฐี มองโกเลีย สิงหล ไทยและเวียดนาม งานแปลและผลสรุปของโครงการทั้งหมดจะนำเสนอที่งานหนังสือนานาชาติของเอเชียรวมถึงในงานหนังสือนานาชาติเมืองแฟรงค์เฟิร์ตด้วย
 
โครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันเกอเธ่เกาหลีและ Merck Korea

Merck Logo

  Seitentrenner 1

Die Welt im Rücken ของ Thomas Melle

Thomas Melle: “Die Welt im Rücken“ (The World at Your Back) ภาพ: Dagmar Morath; Rowohlt-Verlag

เกี่ยวกับผู้เขียนและหนังสือ
Thomas Melle: “Die Welt im Rücken“ (The World at Your Back)

เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน Thomas Melle และหนังสือ “Die Welt im Rücken” (The World at Your Back) ที่แปลออกมาในโครงการถึง10 ภาษา


ผู้แปล

  Seitentrenner 2

โครงการ Social Translating: บล็อก

More articles
The Social Translating Blog

Every day the translators meet in the digital forum on the Internet platform to go over their questions about specific parts of the text, share their impressions, and discuss cultural differences. The blog captures the voices of those involved and sheds light on what the digital forum is all about. The blog posts are available in German, English and Korean.


พันธมิตร


ด้วยความสนับสนุนของ

  Seitentrenner 3