ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นรอง (Alt 3)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

เกี่ยวกับโครงการ Merck Social Translating

โครงการ Social Translating ทดลองใช้เครื่องมือทางโซเชียลแบบใหม่สำหรับการแปลงานวรรณกรรม นักแปลจากทวีปเอเชียแปลนวนิยายภาษาเยอรมันเป็นภาษาของประเทศตนเอง มีการพบปะในห้องประชุมดิจิทัลแบบปิด ทำการแปลพร้อมกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันและกัน และปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับนักเขียน โดยใช้งานผ่านแพล็ตฟอร์ม E-Book พร้อมเครื่องมือสำหรับสื่อสารโซเชียล อันได้แก่ การจดบันทึกที่ขอบของหน้า E-Book รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นจากนักแปลและนักเขียนที่สามารถเขียนโต้ตอบและต่อยอดไปได้
 
ในโครงการความร่วมมือกับสำนักพิมพ์เยอรมันที่ส่งหนังสือเข้าร่วม Social Translating มีการเชิญนักแปลจากนอกเอเชียให้ร่วมอภิปรายใน Social Translating อีกด้วย
 
โครงการ Merck Social Translating ปี 2018 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันเกอเธ่ เกาหลีและ Merck Korea

  Seitentrenner 1

หนังสือที่ได้รับการแปลในปีค.ศ. 2018 และ 2019

Judith Schalansky: „Verzeichnis einiger Verluste“ Foto: Jürgen Bauer, Suhrkamp Verlag

เกี่ยวกับหนังสือและผู้เขียน
Judith Schalansky เรื่อง "Verzeichnis einiger Verluste" (“บัญชีรายการบางสิ่งที่สูญหาย”)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้แต่งและหนังสือเรื่อง "Verzeichnis einiger Verluste" (“บัญชีรายการบางสิ่งที่สูญหาย”) ซึ่งได้รับการแปลในโครงการ Social Translating 2019
 

Thomas Melle: Die Welt im Rücken Foto: Dagmar Morath, Rowohlt-Verlag

​เกี่ยวกับหนังสือและผู้เขียน
Thomas Melle เรื่อง "Die Welt im Rücken" (“ในโลกอันแปรปรวน: บันทึกของนักเขียนไบโพลาร์”)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้แต่งและหนังสือเรื่อง "Die Welt im Rücken" (“ในโลกอันแปรปรวน: บันทึกของนักเขียนไบโพลาร์”) ซึ่งได้รับการแปลในโครงการ Merck Social Translating 2018
 


ผู้แปลในภาษาต่างๆ


บทความที่น่าสนใจ


ด้วยความสนับสนุนของ

  Seitentrenner 3