Social Translating - Goethe-Institut Thailand
ปุ่มลัด:
ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นรอง (Alt 3)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

เกี่ยวกับโครงการ Merck Social Translating

โครงการ Merck Social Translating ทดลองใช้เครื่องมือทางโซเชียลแบบใหม่เพื่อการแปลงานวรรณกรรม นักแปลสิบท่านจากทวีปเอเชียแปลนิยายภาษาเยอรมันเรื่องเดียวกันเป็นภาษาของแต่ละประเทศ ประชุมพบกันในห้องพูดคุยดิจิตอลที่จัดทำขึ้นมาเฉพาะกลุ่มและผลิตผลงานแปลผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น รวมถึงปรึกษาหารือกับนักเขียนอย่างใกล้ชิดบนแพลตฟอร์มนี้
 
โครงการนี้ ในขั้นแรกจะมีการนำแพลตฟอร์มของอีบุ๊คส์ (eBook) ร่วมกับเครื่องมือทางโซเชียลเข้ามาใช้ ผู้แปลที่เข้าร่วมโครงการสามารถบันทึกข้อความสั้นๆ ด้านข้างตัวบทบนอีบุ๊คส์ได้ เพื่อให้คณะนักแปลคนอื่นๆ และผู้เขียนเองสามารถมาตามอ่านความคิดเห็นของแต่ละคนได้ นิยายเรื่อง Die Welt im Rücken (The World at Your Back) ของ Thomas Melle ได้รับการคัดเลือกมาแปลเป็นเล่มแรกของโครงการนี้ และจะถูกแปลเป็นภาษาเบงกาลี จีน (ทั้งตัวเต็มและตัวย่อ) ญี่ปุ่น เกาหลี มราฐี มองโกเลีย สิงหล ไทยและเวียดนาม งานแปลและผลสรุปของโครงการทั้งหมดจะนำเสนอที่งานหนังสือนานาชาติของเอเชียรวมถึงในงานหนังสือนานาชาติเมืองแฟรงค์เฟิร์ตด้วย
 
โครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันเกอเธ่เกาหลีและ Merck Korea

Merck Logo

  Seitentrenner 1

Die Welt im Rücken ของ Thomas Melle

ผู้แปล

  Seitentrenner 2

โครงการ Social Translating: บล็อก

พันธมิตร


ด้วยความสนับสนุนของ

  Seitentrenner 3