ปุ่มลัด:
ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นรอง (Alt 3)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

เกี่ยวกับโครงการ Merck Social Translating

โครงการ Social Translating ทดลองใช้เครื่องมือทางโซเชียลแบบใหม่สำหรับการแปลงานวรรณกรรม นักแปลจากทวีปเอเชียแปลนวนิยายภาษาเยอรมันเป็นภาษาของประเทศตนเอง มีการพบปะในห้องประชุมดิจิทัลแบบปิด ทำการแปลพร้อมกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันและกัน และปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับนักเขียน โดยใช้งานผ่านแพล็ตฟอร์ม E-Book พร้อมเครื่องมือสำหรับสื่อสารโซเชียล อันได้แก่ การจดบันทึกที่ขอบของหน้า E-Book รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นจากนักแปลและนักเขียนที่สามารถเขียนโต้ตอบและต่อยอดไปได้
 
ในโครงการความร่วมมือกับสำนักพิมพ์เยอรมันที่ส่งหนังสือเข้าร่วม Social Translating มีการเชิญนักแปลจากนอกเอเชียให้ร่วมอภิปรายใน Social Translating อีกด้วย
 
โครงการ Merck Social Translating ปี 2018 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันเกอเธ่ เกาหลีและ Merck Korea

  Seitentrenner 1

หนังสือที่ได้รับการแปลในปีค.ศ. 2018 และ 2019

Judith Schalansky: „Verzeichnis einiger Verluste“ Foto: Jürgen Bauer, Suhrkamp Verlag

เกี่ยวกับหนังสือและผู้เขียน
Judith Schalansky เรื่อง "Verzeichnis einiger Verluste" (“บัญชีรายการบางสิ่งที่สูญหาย”)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้แต่งและหนังสือเรื่อง "Verzeichnis einiger Verluste" (“บัญชีรายการบางสิ่งที่สูญหาย”) ซึ่งได้รับการแปลในโครงการ Social Translating 2019
 

Thomas Melle: Die Welt im Rücken Foto: Dagmar Morath, Rowohlt-Verlag

​เกี่ยวกับหนังสือและผู้เขียน
Thomas Melle เรื่อง "Die Welt im Rücken" (“ในโลกอันแปรปรวน: บันทึกของนักเขียนไบโพลาร์”)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้แต่งและหนังสือเรื่อง "Die Welt im Rücken" (“ในโลกอันแปรปรวน: บันทึกของนักเขียนไบโพลาร์”) ซึ่งได้รับการแปลในโครงการ Merck Social Translating 2018
 


นักแปลในภาษาต่างๆ


โครงการ Social Translating: บล็อก

Social Translating Key Visual

The Social Translating Blog

Every day the translators meet in the digital forum on the Internet platform to go over their questions about specific parts of the text, share their impressions, and discuss cultural differences. The blog captures the voices of those involved and sheds light on what the digital forum is all about. The blog posts are available in German, English and Korean.


ด้วยความสนับสนุนของ

  Seitentrenner 3