เงื่อนไขการยืม
คลังภาพยนตร์

ลิขสิทธิ์

ภาพยนตร์ของเราอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดฉายเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีไว้สำหรับให้ยืมใช้เพื่อการจัดฉายที่ไม่แสวงหาผลกำไรเท่านั้น การคัดลอกภาพยนตร์ในรูปแบบวิดีโอหรือรูปแบบอื่นๆ ถือเป็นความผิดทางอาญา รวมถึงการจัดฉายภาพยนตร์อย่างผิดกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และเพื่อการปกป้องลิขสิทธิ์ของผู้สร้าง ภาพยนตร์จะต้องถูกฉายเต็มเรื่องเท่านั้น ห้ามมิให้มีการดัดแปลงหรือตัดต่อใดๆ
สิทธิ์ในการจัดฉายยังไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลที่สามได้ และจะต้องทำการโฆษณาภาพยนตร์ผ่านข่าวแจกเท่านั้น
 

การจัดส่ง

การจัดส่งจะดำเนินการโดยหน่วยงานที่รับส่งพัสดุ ค่าใช้จ่ายในการส่งไปยังผู้ยืมและการส่งคืนถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ยืม

ตารางเวลาและกำหนดส่ง

โปรดแจ้งความจำนงในการสั่งจองก่อนวันใช้งานจริงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้เราสามารถจัดเตรียมภาพยนตร์ได้ตามวันและเวลาที่ท่านต้องการ

กำหนดการส่งคืนดีวีดีภาพยนตร์จะยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์บนพัสดุ โดยหลักการแล้ว ควรดำเนินการส่งคืนทันทีหลังการจัดฉายเสร็จสิ้นหนึ่งวันทำการ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ยืม โปรดส่งภาพยนตร์กลับมายังที่อยู่ต่อไปนี้:

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
18/1 ซอยเกอเธ่ สาทร1
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2108 8232
โทรสาร: +66 2108 8299

รายงานการฉายภาพยนตร์

ผู้ยืมมีหน้าที่จะต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับจำนวนรอบที่จัดฉายและจำนวนผู้เข้าชมภาพยนตร์ลงในเอกสารรายงาน หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นกับภาพยนตร์ที่ยืมจะต้องรายงานให้ทราบโดยละเอียดทันที

การจัดฉายภาพยนตร์

โปรดใช้งานดีวีดีอย่างระมัดระวังเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในโอกาสอื่นๆ ได้ต่อไป

ความเสียหาย

ในกรณีที่เกิดความเสียหาย ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการคัดสำเนาใหม่ด้วย หากเกิดความเสียหายใดๆ กับดีวีดีขึ้นจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที โดยผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวด้วย

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันเกอเธ่มีสิทธิ์ที่จะระงับการยืมภาพยนตร์ในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการยืม
สถาบันเกอเธ่ใคร่ขอความร่วมมือในการอ้างอิงถึงสถาบันเกอเธ่ในการเผยแพร่โฆษณาเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่จัดฉายโดยดีวีดีของทางสถาบันฯ (โดยใช้โลโก้ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดส่งไปให้)

การสั่งจอง

ในการสั่งจองภาพยนตร์เป็นครั้งแรก ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนออนไลน์ก่อน
ผู้ยืมที่ลงทะเบียนแล้วจะสามารถสั่งจองภาพยนตร์ที่ต้องการได้โดยกรอกหมายเลขลูกค้าในฟอร์มออนไลน์