การแสดงคอนเสิร์ต A Serenade of Cello & Piano

A Serenade of Cello & Piano ©nie18krit8282

24 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.30 น.

หอประชุม Goethe Saal

สุภาณี สนชัยวานิช (เชลโล) และ กฤษฎ์ นิรมิตธรรม (เปียโน) บรรเลงบทเพลงของ Chopin, Ravel, Schumann และ Pēteris Vasks

รับชมการแสดงดนตรีเดี่ยวและดูโอ้ จากสองนักดนตรีชาวไทย สุภาณี สนชัยวานิช (เชลโล) และ กฤษฎ์ นิรมิตธรรม (เปียโน) ในโปรแกรมสุดพิเศษที่ประกอบด้วยบทเพลงมากมาย อาทิ Chopin, Cello Sonata in G minor, Op. 65 (เชลโลและเปียโน) Chopin, Etude, Op. 25, No. 7 (เปียโน) Ravel, Pavane pour une infante défunte (เปียโน) Pēteris Vasks, Grāmata čellam (เชลโล) Schumann's Fantasiestücke, Op. 73 (เชลโลและเปียโน)

สุภาณี สนชัยวานิช เป็นนักดนตรีเชลโลที่ได้รับรางวัลมากมายจากการประกวดดนตรี และหนึ่งในนั้นคือการแข่งขันดนตรีรายการ Beethoven Competition รายการ Final Beethoven Competition และรายการ Thailand 3rd International String Competition ปัจจุบันเธอเป็นนักดนตรีให้กับวงเชมเบอร์และวงออเคสตราในประเทศสวิสเซอร์แลนด์และกรุงเทพฯ สุภาณียังเป็นสมาชิกของวงออเคสตราที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น RCM Symphony Orchestra, RCM Philharmonic Orchestra, London Firebird Orchestra และ the Outcry Ensemble นอกจากนี้ในอดีตยังเป็นหนึ่งในผู้บรรเลงเชลโลของวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สุภาณีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก The Royal College of Music London ที่ซึ่งเธอได้เรียนกับ Raphael Wallfisch ซึ่งเป็นนักเชลโล่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ปัจจุบันสุภาณีกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านการแสดงดนตรี ณ Zurich University of the Arts ในเมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในสถาบันแห่งนี้สุภาณีได้เรียนกับ Orfeo Mandozzi ซึ่งเป็นนักเชลโลที่มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่ง

กฤษฎ์ นิรมิตธรรม (เปียโน) เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขัน Siam Kolkarn Piano Competition และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด The Conrad Young Musician of Thailand Competition (จัดการประกวดโดย The Royal Over-Seas League London and Thailand) ดร. กฤษฎ์ นิรมิตธรรม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในด้านการแสดงเปียโนจาก Conservatoire de Lausanne (HEMU) ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยศึกษาในสาขาด้านเปียโนกับ Jean-François Antonioli อีกทั้งได้ศึกษาด้านดนตรีร่วมสมัยกับ William Blank และดนตรีเชมเบอร์กับ Vincent Coq  นอกจากนี้เขาได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาดนตรีศึกษาจาก The National Institute of Education, Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ เขาได้นำเสนอผลงานวิชาการของเขาทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ The 12th International Research in Music Education Conference (RiME) จัดโดย Royal College of Music ณ กรุงลอนดอน รวมถึง The 12th Asia Pacific Symposium for Music Education Research (APSMER) ณ มาเก๊า และในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์อยู่ที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ย้อนกลับ