Chuyên gia châu Âu
Marion Fourcade

Marion Fourcade © Marion Fourcade

Marion Fourcade

Các tổ chức hiện đại, bao gồm các tổ chức công và tư nhân, đều dựa vào các công cụ và quy trình theo dõi, đánh giá hành vi cá nhân và gán cho họ tư cách thành viên trong các danh mục phân loại khác nhau. Họ sử dụng những thông tin thu thập được theo nhiều cách khác nhau để theo dõi hành vi, tính toán rủi ro, hoặc trích xuất các giá trị. Những phân loại này phân phối giá trị, xếp hạng con người và mọi thứ, và định hình cuộc sống tương lai của họ.

Trật tự xã hội được cấu thành và hợp pháp hóa như thế nào trong một xã hội bị chi bởi các yếu tố phân cấp kỹ thuật số? Những phát triển mới này có ý nghĩa gì đối với các nguyên tắc cơ bản như bình đẳng và công bằng? Ý nghĩa đạo đức của việc theo dõi cá nhân thông qua lăng kính của các kiến trúc phân loại mới này là gì? Và chúng ta giải thích thế nào về việc sử dụng các kỹ thuật để dự đoán kết quả đang phát triển hiệu quả hơn bao giờ hết nhưng lại trở nên khó hiểu với con người.

Marion Fourcade có bằng Cử nhân Xã hội học (Đại học Paris 7) và Kinh tế (Đại học Paris 1), Bằng Thạc sĩ Khoa học Xã hội (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales), Tiến sĩ Xã hội học (Đại học Harvard). Bà hiện là Giáo sư xã hội học tại Đại học California, Berkeley và là thành viên liên kết của Trung tâm MaxPo Pháp-Đức về Đối phó với sự bất ổn trong xã hội. Cuốn sách sắp tới của Marion Fourcade, The Ordinal Society, nói về các hình thức phân tầng xã hội và đạo đức mới trong nền kinh tế kỹ thuật số.