Chuyên gia châu Âu
Tilman Santarius

Tilman Santarius © Tilman Santarius

Giáo sư về “Chuyển đổi sinh thái-xã hội và số hóa bền vững” tại Technische Universität Berlin và Trung tâm Tương lai Kỹ thuật số Einstein ở Berlin

Tilman Santarius

Các lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm chính sách khí hậu, chính sách thương mại, quản lý bền vững, công bằng toàn cầu và chuyển đổi kỹ thuật số. Từ năm 2016, ông là người đứng đầu nhóm nghiên cứu “Số hóa và Chuyển đổi sinh thái xã hội (Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation)” tại Technische Universität Berlin và Viện Nghiên cứu Kinh tế Sinh thái (IÖW). Ngoài các bài báo trên tạp chí, Tilman Santarius còn là đồng tác giả của nghiên cứu Nước Đức bền vững (Zukunftsfähiges Deutschland) trên tạp chí einer globalisierten Welt (2008). Cùng với Steffen Lange, Tilman Santarius đã xuất bản cuốn sách Thế giới xanh thông minh? (Smarte grüne Welt?), và Số hóa trong sự giám sát, tiêu dùng và bền vững (Digitalisierung zwischen Überwachung, Konsum und Nachhaltigkeit (2018).