Chuyên gia Việt Nam
TS. Trần Mỹ Minh Châu

Trần Mỹ Minh Châu © Trần Mỹ Minh Châu

Giảng viên chuyên ngành Kinh tế, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

TS. Trần Mỹ Minh Châu

Cô tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Lincoln, New Zealand và sau đó hoàn thành bậc tiến sĩ tại Đại học Monash, Úc. Các nghiên cứu của cô tập trung chủ yếu vào bất bình đẳng giới trong thị trường lao động và ảnh hưởng của điều kiện phát triển giai đoạn mầm non đối với các nhóm yếu thế. Cô cũng quan tâm đến kinh tế học hành vi và kinh tế học thực nghiệm và có kinh nghiệm thực hiện các thí nghiệm/ khảo sát ở Việt Nam.
TS. Minh Châu cũng đã có nhiều bài viết được đăng tải trên các tạp chí uy tín hàng đầu như: International Journal of Social Economics, International Journal of Bank Marketing, Economic Development and Cultural Change.