Nhiều tác giả
Hiểu về xã hội kỹ thuật số

Xã hội số - Hiểu về xã hội kỹ thuật số 1000 © NXB Văn hóa dân tộc

Zoom Link đến buổi giới thiệu sách
ID: 853 1096 6820
Mã đăng nhập: Gi!2022

Trong năm 2020-2021, Viện Goethe Việt Nam hợp tác với Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội và các diễn giả Việt Nam và quốc tế tổ chức chuỗi 10 sự kiện giới thiệu bài giảng và thảo luận về chủ đề “Hiểu về xã hội kỹ thuật số”. Các bài giảng do Viện Alexander von Humboldt về Internet và Xã hội (HIIG) và Cơ quan Liên bang về Giáo dục Công dân (bpb) của Đức sản xuất. Thấy được giá trị của chuỗi bài giảng, chúng tôi tiếp tục thực hiện ấn phẩm “Xã hội số: Hiểu về xã hội kỹ thuật số” - Tuyển tập 10 bài giảng được dịch sang tiếng Việt và đăng tải trực tuyến để công chúng quan tâm có thể truy cập và tìm hiểu thêm về những nội dung của chuỗi bài giảng.

Trong khuôn khổ Ngày Văn học Châu Âu 2022, cùng với Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội và Nhà Xuất bản Văn hóa Dân tộc, một lần nữa chúng tôi muốn tiếp cận và giới thiệu tới công chúng quan tâm cuốn sách “Xã hội số: Hiểu về xã hội kỹ thuật số” này, nơi họ có thể có được một cái nhìn tổng thể về những gì đang diễn trong thời đại kỹ thuật số thông qua các góc nhìn đa chiều và liên ngành của các diễn giả Việt Nam và các giáo sư quốc tế về xã hội học, kinh tế học, khoa học truyền thông, đạo đức và công nghệ, quản lý phát triển bền vững, v.v.

Thông tin liên quan