Văn học tiếng Đức

Được dịch sang tiếng Việt

Chúng ta làm quen với các quốc gia và các nền văn hóa khác thông qua những trang sách. Tuy nhiên, cảm nhận về các quốc gia và nền văn hóa sẽ bị giới hạn ở ranh giới không gian ngôn ngữ của mỗi quốc gia và nên văn hóa đó nếu không có các bản dịch. Vì vậy, viện Goethe hỗ trợ công tác dịch thuật như một phương thức trao đổi văn hóa.

Cập nhật