Tài liệu ôn luyện

Tài liệu ôn luyện cho phần thi Nghe, Đọc, Viết và Nói để chuẩn bị cho kỳ thi Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 xem tại đây.

Tải tài liệu

A1-Bài luyện 01 A1-nghe trực tiếp phần Nghe bài luyện 01 (12:22 phút)

A1-Bài luyện 02 A1-nghe trực tiếp phần Nghe bài luyện 02 (14:49 phút) 
A1-xem trực tiếp phần Nói bài luyện 02 (7:10 phút) 
© Goethe-Institut