Ôn luyện dễ dàng

Các trung tâm thi của viện Goethe cố gắng đáp ứng những nhu cầu đặc biệt của các thí sinh khuyết tật và yêu cầu riêng biệt của từng cá nhân. Yêu cầu đặc biệt ở đây có thể xuất phát từ sự khiếm khuyết về khả năng nhìn hay nghe, hoặc khiếm khuyết về vận động.

Ở mỗi trình độ có những bộ bài luyện tập cho mọi thí sinh tự do sử dụng để ôn luyện. Các bộ bài luyện tập này có tính tương tác, tức là có thể đánh giá được kết quả ngay. Phần luyện thi có thể sử dụng được trên điện thoại có kết nối internet.

Ở trình độ bắt đầu

Luyện thi A1
Luyện thi A2
 

Phiên bản dành cho thanh thiếu niên khiếm thị ở cỡ chữ lớn (Tahoma)

Ở trình độ trung

Luyện thi B1
Luyện thi B2 
 

Phiên bản dành cho thanh thiếu niên khiếm thị ở cỡ chữ lớn (Tahoma)

Ở trình độ nâng cao