Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Những câu hỏi thường gặp

Chúng tôi sẽ thông tin cho bạn về các câu hỏi thường gặp trong các kỳ thi của Goethe-Institut tại đây.

Nếu bạn có câu hỏi thêm nào liên quan đến các chứng chỉ của Goethe-Institut từ A1 đến C2, vui lòng đến với một trong những cơ sở thi của chúng tôi (Goethe-Institut, các trung tâm Goethe hoặc các đối tác tổ chức thi của Goethe-Institut) để được tư vấn đầy đủ và miễn phí.