Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Những câu hỏi thường gặp

Chúng tôi sẽ thông tin cho bạn về các câu hỏi thường gặp trong các kỳ thi của viện Goethe tại đây.

Nếu bạn có câu hỏi thêm nào liên quan đến các chứng chỉ của viện Goethe từ A1 đến C2, vui lòng đến với một trong những cơ sở thi của chúng tôi (viện Goethe, các trung tâm Goethe hoặc các đối tác tổ chức thi của viện Goethe) để được tư vấn đầy đủ và miễn phí.

Các kỳ thi của viện Goethe dành cho tất cả mọi người quan tâm và không phụ thuộc vào việc có sở hữu quốc tịch Đức hay không. Các kỳ thi chứng nhận trình độ tiếng Đức như là một ngoại ngữ và tiếng Đức là ngôn ngữ thứ hai.

Mỗi kỳ thi có lưu ý về độ tuổi.
Bạn có thể ra khỏi phòng thi trong một khoảng thời gian phù hợp (đi toilet). Việc này sẽ được ghi chép lại trong ‘’ Biên bản tổ chức thi’’.
Trình độ từ A1 đến C2 dựa trên Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng Châu Âu (GER) bạn có thể tìm thấy tại đây:
Các cấp trình độ thi và khóa học của viện Goethe
Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng Châu Âu (GER)
Chứng nhận tham gia một khóa học hay tham gia bài kiểm tra trình độ, một kỳ thi hoặc tương tự là không đủ.

Chỉ có bằng thi đỗ kỳ thi từ A1 đến C2 cũng như là bằng Kleine hoặc Große Deutsche Sprachdiplom là chứng nhận về trình độ tiếng Đức là ngoại ngữ được công nhận trên toàn thế giới. 
Kỳ thi Goethe- Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom và Großes Deutsches Sprachdiplom được thừa nhận là chứng nhận ngôn ngữ để học tại một trường đại học ứng dụng (đại học tổng hợp) tại Đức và thay thế chứng nhận của kỳ thi TestDaF hay một kỳ thi đầu vào đại học khác (DSH).

Để tìm hiểu những yêu cầu về tiếng tại trường đại học bạn lựa chọn, về khóa học cũng như về ngành học, bạn hãy liê hệ với trường đại học ứng dụng (đại học tổng hợp) nơi bạn muốn học hoặc bạn tìm kiếm thông tin tại
www.sprachnachweis.de
Tại tất cả các kỳ thi của viện Goethe, khi chấm phần thi viết quy định về chính tả như được đưa ra từ tháng Tám năm 2006 được áp dụng. Cơ sở là ‘’DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung’’ (từ bản số 24 xuất bản 2006) và ‘’ WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung’’ (từ 2006).

Quy tắc chính tả mới nhất có tại:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung
Học tập là một quá trình tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Cá nhân bạn cần bao nhiêu thời gian để đạt một trình độ thì còn phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau và tùy thuộc mỗi người: tùy vào độ tích cực, thời gian, việc sử dụng các phần hộ trợ luyện tập.

Nếu bạn đã học một hoặc nhiều thứ tiếng thì việc học tiếng Đức thường dễ dàng hơn. Việc bạn tham gia một khóa học tiếng tại nước mình hay ở Đức, nơi bạn có thể nghe và nói tiếng Đức cả ở ngoài lớp học cũng đóng một vai trò rất quan trọng. 

Cường độ học cũng quan trọng trong quá trình học (học cấp tốc hay học các lớp buổi tối hoặc tương tự). Bạn hãy liên hệ trung tâm tổ chức thi bạn chọn và để họ tư vấn cho bạn. 
Bạn tìm tài luyện luyện tập và tài liệu cung cấp thông tin mỗi kỳ thi
  • Tài liệu luyện thi online
  • Tài liệu để tải xuống
  • Tài liệu để đặt mua
  • Quy chế thi và Quy chế tổ chức thi
Bạn nhận một phần tài liệu tại văn phòng đăng ký học tại viện Goethe chỗ bạn.
Một số kỳ thi có tài liệu học từ xa và các khóa học online.
Học tiếng Đức qua lớp học từ xa
Bạn có thể thi lại toàn bộ kỳ thi bao nhiêu lần cũng được. Chi tiết cả về việc thi lại từng phần có quy định tại Quy chế tổ chức thi của từng kỳ thi.
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
The exam is deemed to have been passed if at least 30 points (50% of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been completed.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
The exam is deemed to have been passed if at least 60 points (60 % of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been completed.

Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
Goethe-Zertifikat C1
The exam is deemed to have been passed when at least 60 points (60 % of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been complet-ed. Of these points, at least 45 points must have been earned in the written exam and at least 15 points in the oral exam. Otherwise, the entire exam will be deemed to have been failed.

Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
A module is deemed to have been passed if at least 60 points or 60% are attained.

You can know more about the Goethe certificates by clicking on the examination title.


 
Bằng của viện Goethe từ A1 đến C2 không giới hạn thời gian.

Tuy nhiên nhiều cơ quan và chủ lao đông yêu cầu bằng không quá 2 năm. 

Bằng Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS) và Große Deutsche Sprachdiplom (GSD) sau khi kỳ thi mới Goethe- Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom được đưa vào và sau khi chuyển đổi lên trình độ C2 vẫn còn giá trị từ 01.01.2012.
Theo nguyên tắc sẽ không có bản thứ 2 được cấp.

Trong trường hợp kỳ thi đó chưa quá 10 năm, trung tâm tổ chức thi mà bạn đã tham gia thi có thể cấp cho bạn chứng nhận thay thế có thu phí.
Trường hợp có thay đổi tên (ví dụ khi kết hôn, xin con nuôi, ly hôn hay tương tự) sẽ không được cấp bằng mới hay chứng nhận thay thế.

Việc thay đổi tên có thể được xác nhận thông qua giấy tờ của chính quyền cấp (giấy khai sinh, giấy kết hôn hay tương tự) cũng như thông qua bản copy có công chứng.

Tên và việc viết tên khi đăng ký thi phù hợp với thẻ căn cước có ảnh. Bằng của kỳ thi đỗ được cấp dựa trên cơ sở thông tin được cung cấp.
Bạn có thể đi công chứng bằng của mình ví dụ vì mục đích du học tại mọi cơ quan chính quyền (tòa án, bộ, trường học, ngân hàng hay tương tự). Chủ lao động thường chỉ cần bản công chứng của một văn phòng luật sư có thẩm quyền.
Bạn có thể để một người dịch được nhà nước công nhận hay tại một văn phòng dịch thuật dịch bằng của mình.
Thí sinh không bắt buộc phải tham gia khóa học tiếng hay khóa chuẩn bị thi hoặc buộc phải có chứng chỉ của kỳ thi cấp thấp hơn.

Tuy nhiên chúng tôi khuyên bạn nên tham gia vào một khóa chuẩn bị thi của trung tâm tổ chức thi. Tại đó bạn học những kỹ năng thi và kỹ năng tiếng cần thiết cho kỳ thi, giúp bạn làm bài thi dễ dàng nhất có thể. 

Bạn hãy liên hệ trung tâm tổ chức thi bạn lựa chọn và để họ tư vấn.
If you took your exam at a Goethe-Institut and have not received any other information, you can view your exam results at Mein Goethe.de.


Help with registration on My Goethe.de:
© Goethe-Institut


Help with retrieving exam results:
© Goethe-Institut

If you have any questions, please contact your Goethe-Institut directly.

If you took your exam with an examination partner working with the Goethe-Institut, please contact your examination centre directly.