TestDaF

Goethe-Institut Deutschprüfungen TestDaF Ảnh: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Bạn muốn ...

  • học đại học, nghiên cứu hay làm việc ở Đức
  • tham gia một kỳ thi ngôn ngữ mà kết quả của nó được tất cả các trường đại học ở Đức công nhận.
  • thuyết phục các cơ quan nghiên cứu và sử dụng lao động về kiến thức tiếng Đức của bạn.

TestDaF là một kỳ thi tiếng ở trình độ nâng cao. Kỳ thi này bao gồm các trình độ từ B2 đến C1 theo hệ thống sáu cấp của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng Châu Âu (GER).
 
Nếu bạn hoàn thành cả bốn phần của kỳ thi TestDaF với TestDaF-Niveaustufe 4 thì đây là chứng chỉ tiếng cho phép bạn được nhập học ở hầu hết các môn và các chuyên ngành ở các trường đại học ở Đức.

Kỳ thi tiếng TestDaF cũng là một chứng chỉ được quốc tế công nhận về trình độ tiếng Đức của bạn cho các dự án khoa học và các ngành nghề cần có đào tạo đại học.

Kỳ thi này không yêu cầu kiến thức chuyên ngành.

Có mặt trên toàn thế giới

Bạn có thể thi TestDaF ở những trung tâm thi được cấp giấy phép. Hiện nay có khoảng 450 trung tâm tổ chức thi TestDaF. Bạn có thể tìm các trung tâm thi ở Đức và trên toàn thế giới tại đây:

Chuẩn bị

Tài liệu ôn luyện

Để chuẩn bị cho kỳ thi TestDaF thì hai bộ bài mẫu hoàn chỉnh TestDaF-Modellsätze có thể giúp ích cho bạn.

Thông tin khác

Điều kiện, nội dung bài thi và các thông tin khác về kỳ thi TestDaF xem chi tiết tại đây.