Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf

Goethe-Test PRO Deutsch für den Beruf Ảnh: Colourbox

Bạn muốn ...

  • cho sự trưởng thành của cá nhân:  đánh giá chính xác trình độ tiếng của bản thân / định hướng học tập nâng cao và các khóa học phù hợp, chăm sóc các khách hàng nói tiếng Đức
  • với tư cách doanh nghiệp:  kiểm tra trình độ tiếng của các ứng viên và nhân viên/ đánh giá hiệu quả việc đào tạo nâng cao / có cơ sở rõ ràng cho các chương trình đào tạo nâng cao

Kỳ thi Goethe- Test PRO- Rõ ràng chỉ trong 60 phút!

Dù phục vụ sự nghiệp cá nhân hay khả năng cạnh tranh của toàn doanh nghiệp: thành công không bắt đầu từ cái gì chung chung. Thành công dựa trên sự tin tưởng. Sự tin tưởng hình thành khi người ta nói cùng một thứ tiếng. Câu hỏi đặt ra là: Bạn giỏi tiếng Đức ở mức độ nào? Nhân viên hiện tại hay trong tương lai của bạn thành thạo tiếng ở mức nào?

Goethe-Test PRO: Tiếng Đức cho công việc sẽ cho câu trả lời. Bài kiểm tra tiếng Đức trên máy tính của chúng tôi sẽ đánh giá nhanh và chính xác khả năng nghe và đọc tại nơi làm việc.

Đánh giá riêng lẻ và có tính thuyết phục

Với công nghệ hiện đại, kỳ thi Goethe- Test PRO xác định trình độ tiếng của từng cá nhân chỉ trong 60- 90 phút. Tất cả thí sinh bắt đầu cũng một trình độ. Trong quá trình diễn ra bài test, chương trình lựa chọn bài dựa trên câu trả lời của phần trước thích hợp với trình độ tương ứng. Vậy là không có trường hợp bị trượt: Kết quả và bằng cùng với phần miêu tả chính xác các cấp trình độ tiếng sẽ có liền ngay sau đó- và cung cấp cho bạn cơ sở để quyết định, ví dụ như lựa chọn phương pháp đào tạo tiếp theo.

Kỳ thi Goethe- Test PRO có thể được tổ chức linh hoạt: tại một trong những trung tâm thi của chúng tôi trên toàn thế giới hay trực tiếp tại doanh nghiệp của bạn. Kỳ thi lấy phương pháp của Trung tâm làm đề thi tiếng chuyên ngành  có uy tín (BULATS) và dựa trên Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng Châu Âu (GER).

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Mức lệ phí thấp hơn theo thông báo sẽ được áp dụng nếu quý vị đã tham gia khóa học tiếng Đức tại Goethe-Institut cách đây không quá sáu tháng. Khoảng thời gian 06 tháng được tính từ khi kết thúc khóa học tiếng cho tới đợt thi tiếng Đức đã đăng kí. Trong trường hợp này lệ phí thi sẽ tự động thay đổi trong quá trình đăng kí. Nếu việc này không diễn ra, quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới phòng Ngôn ngữ của Viện quý vị đã đăng kí.

Con đường của bạn đến với chúng tôi

Bạn muốn có đánh giá rõ nét thay vì những nhận định mơ hồ về trình độ tiếng của bản thân hay của nhân viên của mình? Vậy thì bạn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi! Chúng tôi cung cấp cho bạn một sản phẩm riêng và đồng hành cùng bạn trong quá trình chuẩn bị và thực hiện phần thi.

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn trong quá trình lên kế hoạch các hình thức đào tạo nâng cao phù hợp và các khóa học tiếng cho các công ty.

Còn điều gì quan trọng nữa?


Bản thử nghiệm

Bạn hãy thử miễn phí để biết:

Liên hệ

Để biết thêm thông tin và dịch vụ, bạn hãy liên hệ với:
Pruefung-Saigon@goethe.de