Thông tin khác

Quay lại đến Goethe-Zertifikat B2

Từng bước một: các phần thi

Kỳ thi Goethe-Zertifikat B2 bao gồm các phần thi Đọc, Nghe, Viết và Nói (phần nói thi theo cặp đôỉ).
Kỳ thi được tổ chức theo hình thức thi online hay thi trên giấy tại các trung tâm tổ chức thi được lựa chọn. Kỳ thi được tổ chức và chấm điểm theo tiêu chí thống nhất trên toàn thế giới.
 

Đọc

Bạn đọc các văn bản khác nhau như các bài viết tại các diễn đàn, các bài viết trên báo và tạp chí, các bình luận, và các quy định. Bạn có thể nắm được thông tin chính và các chi tiết quan trọng cũng như quan điểm, ý kiến và các nguyên tắc.

Thời gian thi: 65 phút

Viết

Bạn thể hiện ý kiến và lý giải ý kiến của mình qua một bài viết trên diễn đàn về một chủ đề xã hội có tính chất thời sự. Ngoài ra bạn viết một thông báo có liên quan đến công việc.

Thời gian thi: 75 phút

Nghe

Bạn nghe các cuộc phỏng vấn, các bài trình bày, các cuộc nói chuyện thường ngày cũng như trên đài phát thanh. Bạn nắm được ý chính và các chi tiết quan trọng.

Thời gian thi: khoảng 40 phút

Nói

Bạn trình bày một bài ngắn về chủ đề đã cho trước và nói với bạn thi cùng về chủ đề đó. Ngoài ra bạn cùng tranh luận và đưa ra những lý lẽ.

Thời gian thi: 15 phút

Các điều kiện

Kỳ thi Goethe-Zertifikat B2 là một kỳ thi tiếng Đức dành cho thanh thiếu niên và người lớn.

Các kỳ thi của viện Goethe dành cho mọi đối tượng muốn dự thi mà không phụ thuộc vào độ tuổi và việc có quốc tịch Đức hay không.
  • Kỳ thi Goethe-Zertifikat B2 dành cho thanh thiếu niên thích hợp cho độ tuổi từ 15 trở lên.
  • Kỳ thi Goethe-Zertifikat B2 dành cho người lớn thích hợp cho độ tuổi từ 16 trở lên.
  • Để đỗ kỳ thi Goethe-Zertifikat B2 thí sinh cần có kiến thức tiếng Đức tương đương trình độ cấp B2 của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng Châu Âu (GER).
  • Tùy vào kiến thức đã có sẵn và điều kiện học, bạn cần học từ 600 đến 800 tiết, mỗi tiết học là 45 phút để đạt trình độ này.