Tài liệu ôn luyện

Quay lại đến Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Tài liệu ôn luyện cho phần thi Nghe, Đọc, Viết và Nói để chuẩn bị cho kỳ thi Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch xem tại đây.

Tài liệu để ôn luyện trực tuyến

Bài thi mẫu A2

Tải tài liệu

A2-Bài thi mẫu dành cho thanh thiếu niên A2-nghe trực tiếp phần Nghe bài thi mẫu (23:03 phút)
Audio wird geladen

A2-tải phần Nghe bài thi mẫu (MP4, 25 MB)

A2-xem trực tiếp phần Nói bài thi mẫu (12:37 phút) 
Das Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch ist eine Deutschprüfung für Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren.
© Goethe-Institut