Tài liệu ôn luyện
2019

Quay lại đến Goethe-Zertifikat B2

Mới từ 2019

Kỳ thi Goethe- Zertifikat B2 đã được cải tiến. Bạn có thể dự thi kỳ thi Goethe- Zertifikat B2 mới theo dạng modul kể từ 2019. Những trung tâm tổ chức thi được chọn sẽ tổ chức kỳ thi này từ 01.01.2019 và tất cả các trung tâm tổ chức thi khác trên toàn thế giới sẽ tổ chức kỳ thi B2 mới từ 01.08.2019. Bạn hãy tìm hiểu thông tin tại trung tâm thi của bạn.

Bạn có thể tìm tài liệu ôn luyện cho phần thi Nghe, Đọc, Viết và Nói để chuẩn bị cho Goethe-Zertifikat B2 tại đây.

Tài liệu để ôn luyện trực tuyến

Bài thi mẫu B2

Tải tài liệu

B2-Bài thi mẫu dành cho người lớn

B2-nghe trực tiếp phần Nghe bài thi mẫu dành cho người lớn (38:27 phút)
Audio wird geladen

B2-tải phần Nghe bài thi mẫu dành cho người lớn (MP4, 37 MB)

B2-xem trực tiếp phần Nói bài thi mẫu dành cho người lớn (16:13 phút)
Das Goethe-Zertifikat B2 ist eine Deutschprüfung für Erwachsene und für Jugendliche.
© Goethe-Institut

B2-Bài thi mẫu dành cho thanh thiếu niên B2-nghe trực tiếp phần Nghe bài thi mẫu dành cho thanh thiếu niên (34:41 phút)
Audio wird geladen

B2-tải phần Nghe bài thi mẫu dành cho thanh thiếu niên (MP4, 34 MB)