Foto (Ausschnitt): © Flo Karr / Unsplash

Mein Weg nach Deutschland

ဂျာမန်ဘာသာစကားကို လေ့ကျင့်ပါ

သင်၏ ဂျာမန်ဘာသာစကား ဗဟုသုတသည် ဘာသာစကားများအတွက် ရည်ညွှန်းကိုးကားချက်များ၏

အများသုံးဥပရောပ မူဘောင်၏ အကောင်းဆုံးအဆင့်တွင် ရှိနေသင့်သည်။

ဂျာမဏီနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခြင်း

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ျခင္း
သင္သည္မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္းဂ်ာမနီႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည္လား (သို႔မဟုတ္) ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ပါသလား။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္