Бърз достъп:

Отиди директно в съдържанието (Alt 1) Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)

Матиас Хайне
За змиорката, козата и други животни

Какво значение имат животните в немския език? Матиас Хайне изследва задълбочено този въпрос и установява, че макар съвременният градският живот да се е откъснал от природата, броят на идиомите с животни не е намалял.

Om Виктория Енгелс

Хайне: Mit Affenzahn über die Eselsbrücke © Atlantik „Голяма работа“ ли сте [ein toller Hecht; на немски буквално „чудесна щука“]? „Естествено!“, ще кажат някои. Други, които нямат подобно самочувствие, вероятно не биха се самоопределили така. Този израз не винаги е имал само положителна конотация. В книгата си за идиомите с животни в немския език, Mit Affenzahn über die Eselsbrücke. Die Tiere in unserer Sprache, Матиас Хайне показва, че значението на думата „щука“ постепенно се е променило. Ако първоначално хищната риба е била „символ на безогледна агресивност“, днес с нея се обозначава някой, който е „юначага“.

БЪГЪТ – МЕЖДУ ПРЪЧА И ЯЗОВЕЦА

Във всяка глава на малката като формат книга Хайне обяснява употребата на понятия, свързани с животни. Изборът на подредените по азбучен ред животни, от змиорка [Aal] до коза [Zicke], е до голяма степен произволен. Липсват животни с буква „C“, но пък с буквената комбинация „Sch“ са представени цели шест: змия [Schlange], охлюв [Schnecke], лебед [Schwan], молец [Schwärmer], прасе [Schwein] и Schweinehund – фиктивно животно, обрисуващо ленив или малодушен човек. Изненадващо е включено английското понятие „Bug“ (буболечка), което фигурира в книгата след пръч [Bock] и преди язовец [Dachs] и означава софтуерна или програмна грешка.

Авторът обяснява произхода на всяка от избраните думи, като посочва някои от нейните исторически и съвременни употреби, разказва забавни истории от собствения си опит или споделя неочаквани и същевременно интересни факти за съответното животно. Знаете ли например колко вида змии се срещат все още в Германия? Не? Отговора ще откриете на „Sch“ като в змия [Schlange].

ЖИВОТНИТЕ ПРИСЪСТВАТ И В СЪВРЕМЕННИЯ НЕМСКИ ЕЗИК

Ако очаквате изчерпателно обяснение или актуална дефиниция на идиомите в немския език, ще бъдете разочаровани от книгата на Хайне. Тя е резултат от сериозни проучвания и изобилства от исторически факти, които понякога отиват твърде далеч от собствената ни словоупотреба. Въпреки това четенето на кратките глави е забавно. Книгата създава най-вече обща представа за промените в значенията на животните в немския език. Според Матиас Хайне едно е ясно: животинският свят в езика продължава да се разширява и днес.
 
Розиненпикер © Гьоте-институт / Илюстрация: Тобиас Шранк Matthias Heine: Mit Affenzahn über die Eselsbrücke
Hamburg: Atlantik, 2019. 256 S.
ISBN: 978-3-455-00126-6
Заглавието в дигиталната библиотека Онлайе на Гьоте-институт