Екипът ни в Матера 2019

Buiding together in Matera © Building Together

Доника Георгиева, Мирослав Велков и Десислава Ковачева (Ателие 3) от нашия екип бяха в италианската Европейска столица на културата - Матера 2019. Те представиха проекта "Изграждаме заедно" и обмениха опит със колеги от CivicWise Italia и с представители от другите Евопейски столици на културата. 

 

Building together in Matera © Building Together