Геника Байчева

чуждестранна общност

По време на уъркшопите „Изграждане заедно” се проявиха особеностите на проекта.
Всички бяхме непознати: българите, доброволците, които са непознати в квартала, чуждестранните доброволци като непознати в България, графити артистът, който изпъква навсякъде с художествената си аура. Обикновено са турските и ромските общности и другите, но на тази работилница бяхме наша собствена чуждестранна общност.

През 2013 г. Геника Байчева посещава за първи път в Столипиново в рамките на развитието на културна програма за апликацията „Културна столица 2019г." Оттогава, тя участва в тригодишен антропологичен проект и картографиране на района. Защото тя счита, че жителите на Пловдив и България като цяло не са запознати с живота и жителите на Столипиново и други изолирани общности. Има много предразсъдъци, стереотипи, спекулации, но почти никакво основателно знание. Освен това, тя е част от различни проекти и инициативи, които се провеждат в Столипиново и се е превърнала в редовен посетител на квартала.

Според нейния опит,  има три ключови елемента за успеха на един проект. Съществуващите ресурси (знания и материали) трябва да се използват, нуждите на общността трябва да бъдат чути и трябва да има сътрудничество с местните хора колкото е възможно повече. Тези, които са отговорни за проекта, не трябва да случат всичко в квартала и след това да изчезнат, а следва да попитат себе си: “Какво остава след проекта?” Да се стремят към траен ефект. В допълнение, проектите трябва да бъдат дългосрочни, за да се изгради доверие в общността.
В същото време, дори къси спектакли, които са изчезнали от колективната памет в рамките на един месец, може да са вдъхновили дете да следва пътя си и да се откъсне от структурите, да стане музикант или цирков акробат, или нещо подобно.

Като цяло, след години изолиране на общността в Столипиново, е трудно да се види някакъв големи резултати и прогрес едва след няколко години. В работата си, Геника Байчева преживява трудностите на думата „Заедно“ на практика.

‘Изграждаме заедно’ свързва чрез работата. Няма абстрактна задача, конкретността работи, например, „вратата" предоставя справка с реалността за участниците. Доброволците са погледнали със специален, конструктивен поглед към Столипиново, вследствие на преживяното през процеса, станали са един екип с местните хора.