Майк Ронз

концептуални идеи

Първото посещение на Майк Ронз в Пловдив се проведе през 2016 г. като част от семинар в Кино Космос. Участваха различни международни и български артисти. Семинарът включваше и първо посещение на Столипиново. Натрупаният там опит е използван от Майк Ронз и Мартин Калтвасър като основа за първите им концептуални идеи.

Тези същите идеи бързо са се заформяли като по-устойчиви в представите им: знаели са, че трябва да се извършат някои работни процедури на Младежки хълм и в Столипиново, материална база и допълнително пространство за работилници трябва да бъдат създадени в СКЛАД, близо до центъра. На това място дървени конструкции, рециклирани материали от строителни обекти и промишлени предприятия, както и дарения от домакинства и фирми в Пловдив, се очаква да бъдат събрани и направени достъпни във физическо пространство тип склад.

На Младежкия хълм, на децата трябва да се даде възможност да станат активни, да помогнат в създаването и оформянето на техния Детски град и да участват ангажирано в строителството. Чрез създаване на опростено копие на света на възрастните, градоустройствениците, архитектите и строителите могат да научат за това какво е демократичен избор, участие и устойчивост.

Един от казусите, върху които трябваше да се работи относно проектите, е как да се постигне видимост и публичност на дейностите сред жителите на града.

Последваха по-нататъшни посещения и се създаде мрежа, пример за която е именно контактът с Анна и Магдалина, от Детската архитектурна работилница, които днес управляват проекта „Детски град".
Освен това, беше осъществен и контактът с турската и ромската общност в Столипиново, който даде началото на проекта. Срещите очи в очи и разговорите с местните хора относно техните нужди и потребности и включването им още в първите дейности е бил от особено значение за Майк Ронз. Идеята e била да се създаде отворено пространство за работилници на открити и закрити пространства в Столипиново, което да се професионализира в дългосрочен план.

За да се запознаят любопитните деца и минувачите с майсторството/занаятите и неговата виталност и многостранност, работилниците следва да се провеждат с възможност за това всички да се включат и да участват свободно. Например, появи се идея да се произведат покривни конструкции и плаващи елементи от пластмасови бутилки. Това са евтини материали и са на разположение в големи количества на място. В допълнение, производството е бързо и лесно за реализация, като ефективно привлича вниманието и дори начинаещи могат да се включат.

Проектите са отворени и процесно-ориентирани, така че много от първоначалните идеи са били адаптирани към местните условия и нужди. Сега Atelie-3 набира скорост за проекта „Изграждаме заедно", като концепцията се променя, а резултатите остават отворени.