Как да говорим добре за лоши неща

Интердисциплинарна работилница за учители и преподаватели

София, 5-7 октомври 2018 г.
Гьоте Институт, ул. „Будапеща“ № 1

графика - ръце © Colourbox Историята, но и настоящето носят много информация за несправедливост и човешко страдание, причинено от хора на хора. Войни, масови насилия, социална несправедливост, бедност, етнически прочиствания, различни престъпления, (но и наказания, нанесени от името и в името на държавата), поставят на изпитание способността ни да ги осмисляме, посрещаме, съчувстваме и прeодоляваме по хуманен начин.
 
Вярваме, че в училище, но и в унивeрситета, постоянно възниква въпросът как да говорим по добър начин за причинената болка. Поводи за подобни разговори възникват в много от хуманитарните дисциплини (история, литература, чужди езици, право, икономика, изкуства, социални науки, социална работа, здраве и др.). Учители, университетски преподаватели, но и родители, ученици и студенти имат опит от подобни разговори. Често те не са лесни, въпреки че всички вярваме, че са важни за постигане на етично и справедливо общество. Нашата цел е да дадем възможност този опит да се сподели, за да обогати практиката на всеки, който е въвлечен в обучение, преподаване и възпитание. 
 
С поканата за тази работилница Гьоте-институт България се обръща към учители, възпитатели, преподаватели в училища и университети, социални работници и други практици, всеки от които в своята роля на обучител, на авторитет и пример е поемал предизвикателството да говори с младите по въпроси, които често пъти поляризират и разделят вместо да обединяват и заздравяват чувството за принадлежност на всеки към общността.
 
Ще разчитаме на натрупания опит и въпросите, които всеки участник поставя. Ще се опитаме да подпомогнем диалога и сътрудничеството между различни дисциплини, но и организации. Предвиждаме този процес да може да подпомогне нашата работа в продължение на следващата година. Ако началният семинар е успешен и полезен за участниците ще разширим програмата със семинари през зимата и следващата пролет. Междувременно ще установим и поддържаме среда за споделяне между учителите и преподавателите, за да подпомагаме ежедневната работа по тези въпроси.
 
Ако искате да вземете участие в интердисциплинарната работилница, ни изпратете попълнения формуляр до 01 септември 2018 г. на Bozhana.Shoshkova@goethe.de.
 
Гьоте-институт България поема разходите за път, две нощувки на 5. и 6. 10. и храна.
 
За въпроси и повече информация можете да се обърнете към Румен Петров – rumengpetrov@gmail.com; 0898 89 79 01.