Национална галерия, Тирана

© Galeria Kombëtare e Arteve

Национална галерия Тирана

Националната галерия в Тирана е открива на 11 януари 1954 г. Целта ѝ като държавен музей и изследователска институция е да колекционира, опазва, изследва и подпомага културното наследство на Албания в областта на изкуството. Освен това всяка година галерията представя различни временни изложби със съвременно изкуство от местни и международни артисти. Важна задача на Националната галерия е да се обръща към младите поколения и да им предоставя достъп до изкуството. Всеки трябва да се чувства част от необикновения свят на изкуството.
 

Отдел за образование и медиация

Целтра на отдела за образование и медиация е да допълва колекцията на галерията и да осъществява контакт между съвременното изкуство и хора от различни поколения. Галерията приобщава млади и стари с разнообразна образователна и публична програма, която включва уъркшопи, турове и разговори с артисти.

Повече информация: http://www.galeriakombetare.gov.al