Национален музей на фотографията, Шкодра

© Christian Richters

Музей "Маруби"

Националният музей “Маруби” е първият фотографски музей в Албания. С архива си от 500 хиляди негативи, обхващащи времевия отрязък от 1865 – основаването на фото-студиото на Пиетро Маруби, италианец от Пиаченца - до края на 20-ти век, той разполага с една от най-богатите колекции на територията на Балканите.
При забраната на всякаква частна дейност по време на комунистическия режим последният наследник на рода, Геге Маруби, предава семейния архив като подарък на държавата. Други фотографи от градските ателиета правят същото. През 1970 г. е основана фототека „Маруби“ като част от градския музей под патронажа на Шкодренската община. През 2003 г. фототеката преминава под опеката на албанското Министерство на културата.
През 2006 г. година е открит Националният музей на фотографията в Маруби, в чийто център е колекцията на фототеката. Новият музей, едно от най-големите културни пространства в Албания и един символ на албанската култура, документира повече от 1 век от историята на държавата, като обръща внимание на значими моменти, хора и събития.

Отдел за образование и медиация

Ние развиваме програми за различни поколения, събиращи стари и млади, за да създадем спомени за миналото и да ги запазим живи. Организираме например работилници за деца, ученици и студенти, които биват въвлечени в процеса на дигитализация и каталогизиране; обучителни програми за персонала, осъществяващ медиаторски програми; осигуряваме съдействие при организация на приеми и други събития в музея – всичко това в сътрудничество с публични и частни институции.

Уебсайт: www.marubi.gov.al