Дом Бастиан (Държавни музеи, Берлин)

  Haus Bastian
© Staatliche Museen zu Berlin / Juliane Eirich, 2021

Дом Бастиан - Център за културно образование

Намиращ се в непосредствена близост до числящия се към  Световното културно наследство „Музеен остров“ в Берлин, Културен център „Бастиан“ предлага разнообразни възможности за бъдещи образователно-обменни дейности. Центърът е място, събиращо широк набор от публика – ученици и студенти, деца и семейства, младежи и възрастни – със своето централно разположение той е не просто идеалната стартова точка за обхождане на всички 15 локации на Берлинските държавни музеи, а също така предлага на посетителите и възможността да изяснят, задълбочат и дискутират своите наблюдения, преживявания, възникнали въпроси по креативен начин. Покрай големите регионални и надрегионални образователни проекти, които ще бъдат осъществявани там занапред, Културен център „Бастиан“ предлага и форум, в който да се обсъждат актуални и насочени към бъдещето въпроси, свързани с образователната дейност, като общественото участие, равното включване на всеки в разработваните проекти, както и политическото образование.
Образователният център се намира в сграда, проектирана от Дейвид Чипърфийлд, която до началото на 2019 г. се е използвала за галерия, преди фамилия Бастиан да припишат къщата като подарък на Фондацията Preußischer Kulturbesitz. От есента на 2019 г. насам всички 4 етажа на сградата са преобразувани в помещения за образование, преживявания и комуникация.
За програмата на центъра за културно образование е отговорен институтът “Образование, обмен и обслужване на посетители“ към Държавните музеи в Берлин.
 

Отдел за образование и медиация

Отделът„Образование, обмен и обслужване на посетители“ е основната образователна институция към Държавните музеи в Берлин и като такава е ангажирана с концепцията и реализацията на предложения, отнесени към всички 15 музейни изложения.
Посредством разнообразните предлагани организирани дейности, Държавните музеи на Берлин се насочват към различни типове посетители: деца и семейства, младежи и възрастни, детски ясли, училища, университети и други образователни институции, индивидуални посетители и посетителски групи.
В големите и влиятелни проекти различните групи биват активно въвлечени в музейната работа с цел заедно да изпробват и етаблират пространства за организиране на игри и други дейности като част от музейната образователна дейност.  Сътрудничеството с училища, университети и други социални институции цели да „разгърне“ дейността на  Берлинските държавни музеи извън рамките на институцията.
Отделът „Образование, обмен и обслужване на посетители“ предлага към това и широкообхватно обслужване. Той съветва посетителите при резервацията на музейни обиколки и други организирани събития и предоставя информация за всички изложения и специални изложби в рамките на Държавните музеи на Берлин.


Уебсайт:
https://www.smb.museum/en/museums-institutions/haus-bastian-centre-for-cultural-education/home/