Допълнителна информация

Едно добро начало: Формат на изпита

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 се състои от изпитните компоненти Четене, Слушане, Писане и Говорене (устен групов изпит).
Изпитът се провежда и оценява по един и същ начин навсякъде по света.
 

Четене

Ти четеш например кратки бележки и обяви, описания на хора, елементарни читателски писма или кратки текстове от пресата и решаваш задачи, свързани със съдържанието им.

Време: 20 минути

Писане

Ти пишеш отговор на имейл, писмо или обява.

Време: 20 минути

Слушане

Ти слушаш кратки ежедневни разговори, лични телефонни съобщения или информации от радиото и решаваш различни задачи, свързани със съдържанието им.

Време: около 20 минути

Говорене

Ти се представяш, задаваш въпроси по теми от ежедневието и отговаряш на елементарни въпроси. Освен това отправяш молби и реагираш на твоя партньор или партньорка в познати за теб ситуации.

Време: 15 минути

Изисквания

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 е изпит по немски език за деца и младежи на възраст от 10 до 16 години.

Изпитите на Гьоте-Институт са достъпни за всички, които проявяват интерес към тях и могат да бъдат полагани независимо това, дали е достигната минималната допустима възраст и дали кандидатите притежават немско гражданство.
  • За Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 се препоръчва възраст над 10 години
  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 изисква езикови познания на първо ниво (A1) от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).
  • За достигането на това ниво са необходими от 80 до 200 учебни часа по 45 минути, в зависимост от предварителните знания и уменията за учене.