Партньори и спомоществователи

Партньори и спомоществователи © Лидия Кондова

Партньори

 Goethe-Institut Гьоте-институт
Гьоте-институт е културният институт на Федерална република Германия и работи в цял свят. Той насърчава изучаването на немски език в чужбина и подпомага международното културно сътрудничество. При Международни младежки дебати Гьоте-институт поема координацията на проекта, която е съсредоточена в Гьоте-института в Прага. Гьоте-институтите в съответната страна са отговорни за провеждането на проекта на национално ниво.

Gemeinnützige Hertie-Stiftung Общополезна фондация Херти
Общополезната фондация Херти (Gemeinnützige Hertie-Stiftung) се числи към големите частни фондации в Германия. В своята работа тя се концентрира върху две водещи теми: изследване на мозъка и укрепване на демокрацията. Тя изгради Младежки дебати в Германия, примера за Международни младежки дебати. Фондацията предоставя на международния проект концепции, материали и опит.

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen Централа за училищно дело в чужбина
Централа за училищно дело в чужбина (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA)​) се грижи за работата на немските училища в чужбина. Тя подпомага персонално и финансово над 1200 училища по целия свят, сред които повече от 140 немски училища в чужбина, които се ръководят и финансират предимно частно. Проектът Международни младежки дебати се провежда и ръководи на училищно и регионално ниво от консултанти, методици и учители на Централата.