Допълнителна информация

Обратно към Goethe-Zertifikat B1

Твой ред е: Модулите

Goethe-Zertifikat B1 се състои от модулите Четене, Слушане, Писане и Говорене (устен изпит по двойки). Изпитът се провежда и оценява по един и същ начин навсякъде по света.

Четирите модула могат да бъдат полагани като изпит отделно или в комбинация. Отделните свидетелства за четирите модула съответстват на пълно свидетелство.

Този изпит е разработен съвместно от Гьоте-институт, Университета във Фрибург/Швейцария и ÖSD и се предлага по целия свят под обозначенията Goethe-Zertifikat B1, съответно ÖSD-Zertifikat B1.
 

Четене

Вие четете коментари в блогове, писма от електронната поща, статии от пресата, обяви и писмени инструкции. Вие можете да разбирате основната информация, важни подробности, а също гледни точки и мнения.

Време: 65 минути

Писане

Вие пишете лични и официални имейли и писма, изразявате писмено мнението си във форум.

Време: 60 минути

Слушане

Вие слушате обяви, кратки доклади, неформални разговори и дискусии по радиото. Вие можете да разбирате основна информация и важни подробности.

Време: 40 минути

Говорене

Вие разговаряте с Вашия партньор или партньорка по тема от ежедневието, например пътуване. Реагирате на въпроси, изразявате Вашето мнение и правите предложения. Правите свободна презентация на тема от ежедневието и отговаряте на въпроси по нея.

Време: около 15 минути

Изисквания

Goethe-Zertifikat B1 е изпит по немски език за младежи и възрастни.
 
Изпитите на Гьоте-Институт са достъпни за всички, които проявяват интерес към тях и могат да бъдат полагани независимо това, дали е достигната минималната допустима възраст и дали кандидатите притежават немско гражданство.
  • За Goethe-Zertifikat В1 за младежи се препоръчва възраст над 12 години
  • За Goethe-Zertifikat В1 за възрастни се препоръчва възраст над 16 години
  • Goethe-Zertifikat В1 изисква езикови познания на трето ниво (В1) от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).
  • За достигането на това ниво са необходими от 350 до 600 учебни часа по 45 минути, в зависимост от предварителните знания и уменията за учене.