Допълнителна информация

Обратно към Goethe-Zertifikat C2: GDS

Твой ред е! Модулите

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom се състои от модулите Четене, Слушане, Писане и Говорене (устен индивидуален изпит). Изпитът се провежда и оценява по един и същи начин по целия свят.
 
Задачите върху литературно произведение в модул Писане са изготвени съвместно с Мюнхенския университет „Лудвиг-Максимилиан“.
 
Четирите модула могат да бъдат полагани като изпит по отделно или в комбинация. Отделните свидетелства за четирите модула съответстват на едно общо свидетелство.
Модулите Четене, Слушане и Говорене се оценяват в изпитните центрове. Оценяването на модул Писане се координира от изпитната централа на Гьоте-институт.
 

Ако при полагане на изпит през 2019 г. в модул Писане Част 2 искате да работите не по една от двете общи теми, а по една от двете теми върху литературно произведение, трябва да сте се запознали предварително с (поне) едно от заглавията, определени от Мюнхенския университет „Лудвиг-Максимилиан“ за 2019 г. По време на изпита Вие избирате една от четирите предложени теми.

Литература 2019 за Goethe-Zertifikat C2: GDS

Brigitte Kronauer
Das Taschentuch
Roman
dtv Verlag
ISBN 978-3-423-12888-9
€ 10,00 (D)

Robert Seethaler
Der Trafikant
Roman
Kein & Aber Verlag
ISBN 978-3-036-95909-2
€ 12,00 (D)
Ако при полагане на изпит през 2020 г. в модул Писане Част 2 искате да работите не по една от двете общи теми, а по една от двете теми върху литературно произведение, трябва да сте се запознали предварително с (поне) едно от заглавията, определени от Мюнхенския университет „Лудвиг-Максимилиан“ за 2020 г. По време на изпита Вие избирате една от четирите предложени теми.

Литература 2020 за Goethe-Zertifikat C2: GDS

Hanns-Josef Ortheil
Die Berlinreise
Roman
btb Verlag
ISBN 978-3-442-74997-3
€ 10,00 (D)

Urs Widmer
Das Buch des Vaters
Roman
Diogenes Verlag
ISBN 978-3-257-23470-1
€ 10,90 (D)
 

Четене

Вие четете специализирани текстове, коментари, репортажи и обяви и решавате различни задачи, свързани със съдържанието. Вие можете да разбирате без усилие текстовете, дори когато те са абстрактни или комплексни като съдържание и език, включително и вложения в тях скрит смисъл.

Време: 80 минути

Писане

Вие преформулирате кратък реферат и пишете текст въз основа на обща или свързана с литературно произведение тема, който е добре структуриран под формата на читателско писмо или рецензия и е стилистично издържан. Изборът е между две общи теми или една тема върху всяка от двете книги в списъка с литература. Вие работите по една от четири възможни теми.

Време: 80 минути

Слушане

Вие слушате новини и репортажи от медиите, неформални разговори и интервюта с експерти в естествено темпо на говорене и решавате различни задачи, свързани със съдържанието.

Време: около 35 минути

Говорене

Вие изнасяте доклад върху комплексна тема, например глобализацията, като при последващите въпроси изяснявате диференцирано аргументацията си. Вие дискутирате под формата на разговор „за“ и „против“ друга тема, като застъпвате собственото си мнение, реагирате на контра-аргументите и се опитвате да убедите Вашия партньор или партньорка във Вашата позиция.

Време: около 15 минути

Изисквания

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom е изпит по немски език за възрастни.
 
Изпитите на Гьоте-Институт са достъпни за всички, които проявяват интерес към тях и могат да бъдат полагани независимо това, дали е достигната минималната допустима възраст и дали кандидатите притежават немско гражданство.
  • За Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom се препоръчва възраст над 18 години
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom изисква езикови познания на, най-високата шеста степен С2 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).
  • За достигането на това ниво са необходими поне 1000 учебни часа по 45 минути, в зависимост от предварителните знания и уменията за учене.